Servicii medicale decontate prin CAS pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist.

FIZIOTERAPIE- PROCEDURA TRATAMENT
FIZIOTERAPIE – DEEP OSCILLATION
FIZIOTERAPIE – LASERTERAPIE
FIZIOTERAPIE – ULTRASUNETE
FIZIOTERAPIE – TERAPIE CU VACUUM
FIZIOTERAPIE – ELECTROSTIMULARE
FIZIOTERAPIE – GALVANIZARE
FIZOTERAPIE – TENS
FIZIOTERAPIE – TEKAR DIATERMIE
FIZIOTERAPIE – CURENTI INTERFERENTIALI
FIZIOTERAPIE – CURENTI DIADINAMICI
FIZIOTERAPIE – APLICATII DE PARAFINA
FIZIOTERAPIE – MAGNETOTERAPIE
FIZIOTERAPIE – MASAJ REGIONAL
FIZIOTERAPIE – MASAJ SEGMENTAR
FIZIOTERAPIE – MASAJ LIMFATIC
FIZIOTERAPIE – DRENAJ LIMFATIC PRIN VACUUM
FIZIOTERAPIE – TRATAMENT SHOCKWAVE
KINETOTERAPIE – MEDICALA/SEDINTA
KINETOTERAPIE – MEDICALA/ 10 SEDINTE
KINETOTERAPIE – RECUPERARE ROBOTICA
PACHET PROCEDURI FIZIOTERAPIE SALARATI
PACHET PROCEDURI FIZIOTERAPIE PENSIONARI
PACHET 1 PROCEDURA FIZIOTERAPIE SALARIATI
PACHET 1 PROCEDURA FIZIOTERAPIE PENSIONARI
CONSULTATIE BFT
CONSULTATIE CONTROL BFT
CRIOTERAPIE LOCALA
CRIOTERAPIE GENERALA
ABONAMENT CRIOTERAPIE LOCALA – 10 SEDINTE
ABOMANENT CRIOTERAPIE GENERALA – 10 SEDINTE
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE
CONSULTAȚII  
CONSULTAŢIITarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist
(lei)
Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar
 (lei)
Consultaţie medic specialist în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare 3036
Consultaţie medic specialist în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare cu minim 2 proceduri*)4048
   *) Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente efectuate în cadrul consultației:XX
Infiltrații periarticulare XX
Puncții și Infiltrații intraarticulare XX
Tratament intraarticular cu plasmă îmbogățită cu trombocite (PRP)XX
Tratamentul spasticității prin infiltrații cu toxină botulinică XX
Blocuri de nervi perifericiXX
MezoterapiaXX
Administrare de tratament prin puncție intra-venoasă XX
Electromiografie XX
Evaluare funcțională instrumentată cu dispozitive mecatronice și/sau senzori inerțiali, actuatori etc. XX
   
FRECVENŢĂ/PLAFON CONSULTAŢII
Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare  3 consultaţii/trimestru pentru aceeaşi afecţiune
În cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică și de reabilitare  pentru fiecare perioadă de tratament se decontează o consultaţie iniţială şi o consultaţie de reevaluare, dar nu mai mult de două consultaţii iniţiale şi două consultaţii de reevaluare pe an/asigurat (funcţie de fracţionarea sau nu a perioadei de tratament)
Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e – prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008,  pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni croniceo consultaţie şi prescripţia medicală/prescripţiile medicale aferente, trimestrial sau lunar, cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic de specialitate pentru aceeaşi perioadă.
   
   
PROCEDURI SPECIFICE DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ACORDATE ÎN BAZELE DE TRATAMENT ȘI DECONTATE PE ZI DE TRATAMENT
ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ  MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE
FRECVENŢĂ/PLAFON – maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)

  – maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru copiii 0 – 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)
TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATETariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi 28 lei
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament**), care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care cel puțin o procedură pe zi să fie dintre următoarele:
– Kinetoterapie de grup pe afecţiuni,
– Masaj reflex,
– Limfmasaj,
– Hidrokinetoterapie individuală generală,
– Hidrokinetoterapie parţială,
–  Kinetoterapie individuală,
– Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate
42 lei