DR. SÂRBU AURELIA – CAS
DR. SOARE CORNELIA – CAS
DR. ROBU LAURENTIU – CAS
DR. FEJER LUIZA BEATRICE – CAS
DR. MITULESCU ANDREEA – CAS

 

Servicii medicale decontate prin CAS pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist.

FIZIOTERAPIE- PROCEDURA TRATAMENT
FIZIOTERAPIE – DEEP OSCILLATION
FIZIOTERAPIE – LASERTERAPIE
FIZIOTERAPIE – ULTRASUNETE
FIZIOTERAPIE – TERAPIE CU VACUUM
FIZIOTERAPIE – ELECTROSTIMULARE
FIZIOTERAPIE – GALVANIZARE
FIZOTERAPIE – TENS
FIZIOTERAPIE – TEKAR DIATERMIE
FIZIOTERAPIE – CURENTI INTERFERENTIALI
FIZIOTERAPIE – CURENTI DIADINAMICI
FIZIOTERAPIE – APLICATII DE PARAFINA
FIZIOTERAPIE – MAGNETOTERAPIE
FIZIOTERAPIE – MASAJ REGIONAL
FIZIOTERAPIE – MASAJ SEGMENTAR
FIZIOTERAPIE – MASAJ LIMFATIC
FIZIOTERAPIE – DRENAJ LIMFATIC PRIN VACUUM
FIZIOTERAPIE – TRATAMENT SHOCKWAVE
KINETOTERAPIE – MEDICALA/SEDINTA
KINETOTERAPIE – MEDICALA/ 10 SEDINTE
KINETOTERAPIE – RECUPERARE ROBOTICA
PACHET PROCEDURI FIZIOTERAPIE SALARATI
PACHET PROCEDURI FIZIOTERAPIE PENSIONARI
PACHET 1 PROCEDURA FIZIOTERAPIE SALARIATI
PACHET 1 PROCEDURA FIZIOTERAPIE PENSIONARI
CONSULTATIE BFT
CONSULTATIE CONTROL BFT
CRIOTERAPIE LOCALA
CRIOTERAPIE GENERALA
ABONAMENT CRIOTERAPIE LOCALA – 10 SEDINTE
ABOMANENT CRIOTERAPIE GENERALA – 10 SEDINTE
 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ÎN AMBULATORIU
    
 FRECVENŢĂ/PLAFON – maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)

  – maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru paciențiii  cu diagnostic confirmat de accident  vascular cerebral in primele 4 luni, pentru paralizie cerebrală, pentru pacientele cu limfedem secundar limfadenectomiei axilare şi pentru pacientele cu anexectomie, pentru marii arși în primele 4 luni de la externare (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)
 TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATETariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, în cazul în care niciuna nu este dintre cele prevăzute la poziţiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 50 lei
 Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care cel puțin o procedură pe zi să fie dintre dintre cele prevăzute la pozițiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 5480 lei
 Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 3 proceduri dintre care una dintre cele prevăzute la pozițiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 5467.50 lei
 Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 2 proceduri dintre care una dintre cele prevăzute la pozițiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 5455 lei
 Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru o procedură dintre cele prevăzute la pozițiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 5442.50 lei
 Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, pentru care numărul procedurilor recomandate şi efectuate este de 2 sau 3 pe zi, din care cel puţin două sunt dintre cele prevăzute la poziţiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 5480 lei
 Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 3 proceduri/zi, în cazul în care niciuna nu este dintre cele prevăzute la poziţiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 5437.50 lei
 Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 2 proceduri/zi, în cazul în care niciuna nu este dintre cele prevăzute la poziţiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 5425 lei
 Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru o procedură/zi, în cazul în care aceasta nu este dintre cele prevăzute la poziţiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 5412.50 lei
    
    
Nr. crt.Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri *)  
1 Kinetoterapie de grup pe afecţiuni                      
2 Galvanizare                                             
3 Ionizare                                                
4 Curenţi diadinamici                                     
5 Trabert                                                 
6 TENS                                                    
7 Curenţi medie frecvenţă/ interferenţiali                                 
8 Unde scurte                                             
9 Microunde                                               
10 Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă                   
11 Ultrasunet                                              
12 Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă  
13 Magnetoterapie                                          
14 Laserterapie                                            
15 Solux                                                   
16 Ultraviolete                                            
17 Curenţi cu impulsuri rectangulare                       
18 Curenţi cu impulsuri exponenţiale                       
19 Contracţia izometrică electrică                         
20 Stimulare electrică funcţională /neuromusculară                        
21 Băi Stanger                                             
22 Băi galvanice                                           
23 Duş subacval                                            
24Aplicaţii de termoterapie locoregională (parafină, termopack)  
25 Băi sau pensulaţii cu parafină                          
26 Masaj regional                                          
27 Masaj segmentar                                         
28 Masaj reflex                                            
29 Limfmasaj                                               
30 Aerosoli individuali                                    
31 Pulverizaţie cameră                                     
32 Hidrokinetoterapie individuală generală                 
33 Hidrokinetoterapie parţială                             
34 Kinetoterapie individuală                               
35 Tracţiuni vertebrale şi articulare                      
36 Manipulări vertebrale                                   
37 Manipulări articulaţii periferice                       
38Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate     
39 Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline)     
40 Băi de plante                                           
41 Băi de dioxid de carbon şi bule                         
42 Băi de nămol                                            
43 Mofete naturale                                         
44 Mofete artificiale                                      
45 Împachetare generală cu nămol                           
46 Împachetare parţială cu nămol                           
47 Aplicaţie de unde de şoc extracorporale                 
48 Aplicaţie de oscilaţii profunde                         
49 Speleoterapia/Salinoterapia                             
50TECAR  
51Respiraţie la presiune pozitivă  
52Masaj pneumatic al extremităţilor  
53Crioterapie  
54Kinetoterapie cu  IATSM   
 *) Procedurile de la pct. 39 – 46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice.