Datele operatorului: POLIMED DACIA SRL

strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 20, Brasov

Telefon: 0368 40 10 80, e-mail: office@polimed-dacia.ro

Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor:;

strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 20, Brasov

Telefon: 0368 40 10 80, e-mail:dpo@polimed-dacia.ro

Conținutul website-ului www.polimed-dacia.ro este proprietatea exclusivă a entității POLIMED DACIA SRL. Toate materialele (inluzand fara limitari, toate articolele, textile, imaginile, logo-urile si design-ul) continute in acest site nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fara acordul scris al Polimed Dacia.

POLIMED DACIA SRL în calitate de operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDC , urmărește în permanență și se asigură că prelucrarea datelor persoanelor fizice vizitatori ai site-ului, pacienti sau colaboratori respectă cu strictețe principiile și legislația privind protecția datelor cu caracter personal, prin prisma principiilor de prelucrare dar și drepturilor și obligațiilor părților, așa cum sunt mentionate in Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Operatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale pacientilor sis a le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Toate persoanele beneficiaza de drepturile prevazute de Legea 677/2001, dar fara a se limita la procesare/ stocare/ arhivare/ dreptul la informare/ dreptul la acces la date/ dreptul de interventie asupra datelor/ dreptul la opozitie/ dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale/ dreptul de a se adresa justitiei etc/

Prelucrarea datelor cu caracter personal are la baza consimtamantul liber exprimat al dumneavoastra (visitator, pacient etc) si temeiul legal al POLIMED DACIA SRL care se exprima prin legalitate, echitate si transparenta. Prelucrarea este necesara pentru realizarea unui contract, unei obligatii legale a operatorului, in scopul intereselor legitime urmarite de operator.

1.Ce date cu caracter personal (DCP) ce pot fi colectate cu ajutorul site-ului?

Colectam datele dvs. personale ca si vizitatori ai site-ului : nume, prenume, adresa de e-mail, număr telefon, și alte date pe care dvs. le transmiteți în mod voit către noi în formularele. in urmatoarele scopuri:

-in cazul solicitarii unei programari putem colecta nume, prenume, adresa de e-mail, număr telefon. in scopul programarii la specialitatea medicala solicitata.

-in cazul formularelor de sugestii și reclamații disponibile/chestionare în site sau la adresele de email de contact, sunt solicitare informații pentru a putea da curs solicitărilor dvs. iar aceste informații solicitate sunt: nume, prenume, adresa de e-mail, număr telefon, Județ, Localitate și alte date pe care dvs. le transmiteți în mod voit către noi în formularele.

In cazul Pacienților, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:

– nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, cod unic de pacient, CNP, date rezultând din actul de identitate ,adresă ,număr telefon, e-mail, semnătură, aparținător legal, persona împuternicită, in scopul prestarii serviciilor medicale solicitate,

– nume, prenume, adresa de email pentru transmiterea rezultatelor prin email, la solicitarea pacientului;

– nume, prenume numarul contului bancar, datele de identificare din cartea de identitate pentru efectuarea operațiunilor contabile si fiscale legale, procesarea plăților, inclusiv pentru recuperarea creanțelor.

 

In cazul reprezentanților legali / Aparținători / Împuterniciți (părinți ai pacienților minori , tutore legal sau curator, aparținător) si/sau persoanele împuternicite, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, semnătură, numarul contului bancar iar în anumite cazuri și date privind actul de identitate in scopul realizarii actului medical solicitat, pentru efectuarea operațiunilor contabile si fiscale legale, procesarea plăților, inclusiv pentru recuperarea creanțelor;

  1. Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal: consimțământul, executarea contractului, interesul legitim sau obligatia legala.
  2. Destinatarii datelor cu caracter personal:

POLIMED DACIA SRL nu prelucrează datele în mod excesiv, nu externalizează către terți neautorizați accesul la acestea, nu derulează campanii de marketing direct. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate a fi făcută doar în scopul în care datele dvs. au fost preluate, fără a fi prelucrate și pentru un scop secundar care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dvs. personale sunt initial colectate. Dacă totuși acest lucru se va întâmpla, înțelegem să vă anunțăm direct, iar daca acest lucru nu va fi posibil, anunțul se va face prin intermediul site-ul companiei

Datele dvs de identificare vor putea fi transmise partenerilor nostri imputerniciti pentru realizarea si prestarea serviciilor medicale comandate de dvs:

-persoana vizată și/ sau reprezentanții săi legali;

-medicul trimițător și alte cadre medicale implicate în actul medical (în cazul datelor pacienților);

-imputerniciti sau operatori colaboratori ai POLIMED DACIA SRL: laboratoarele de analize colaboratoare, procesatorii de plăți, clinicile medicale, spitale, firme de asigurări, furnizori de servicii medicale; Corporații (în situația partenerilor corporație care au calitatea de angajator al pacientului, datele acestuia din urmă vor putea fi divulgate către angajator, fără a fi divulgate însă date privind rezultatul analizelor medicale în lipsa unui consimțământ expres din partea pacientului), furnizori de servicii și bunuri implicați în derularea activităților POLIMED DACIA SRL (cum ar fi consultanții externi în diverse domenii precum contabilitate, juridic, fiscal, autorități judecătorești sau alte autorități publice de orice tip.

  1. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

POLIMED DACIA va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare, precum și în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare.

De asemenea, datele vor fi stocate potrivit „Procedurii privind activitatea de arhivare și asigurare a securității și confidențialității documentelor printate”, care stabilesc durate de păstrare a datelor.

  1. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele dvs. sunt localizate pe teritoriul României, POLIMED DACIA nu transfera datele dvs. personale în țari din afara UE și SEE, ori către o organizație internațională.

In funcție de scopul pentru care ne-ați furnizat datele dvs. acestea pot fi accesate de către diverse departamente : contabilitate, vânzări, resurse umane, laborator, Casele de Asigurări de Sănătate Județene sau cea Națională, fiind stocate doar pe teritoriul României. Dezvăluirea datelor dvs. personale către împuterniciții noștri are la bază contracte scrise sau un temei legal.

Daca în viitor va vom dezvălui datele personale unui alt destinatar, atunci vă vom informa despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor în mod direct, iar daca acest lucru nu este posibil, vom publica pe site-ul companiei informațiile necesare.

  1. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

POLIMED DACIA acordă o importanță deosebită confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare din prezenta Politică de confidențialitate

  1. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea datelor cu caracter personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție de POLIMED DACIA.

  1. Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce privește prelucrările datelor cu caracter personal indicate în prezenta Politică de confidențialitate, fiecare persoana vizată beneficiază de drepturile prevazute de Legea 677/2001, dar fara a se limita la procesare/ stocare/ arhivare/ dreptul la informare/ dreptul la acces la date/ dreptul de interventie asupra datelor/ dreptul la opozitie/ dreptul la stergerea datelor/ dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale autonome/ dreptul la restricționarea prelucrării / dreptul la portabilitatea datelor / dreptul de a se adresa justitiei etc.

Daca va opuneti prelucrarii, nu vom mai putea sa va prestam serviciile. Aplicatia noastra nu creeaza in mod automat profiluri legate de activitatea dvs.pe site.

Aveti dreptul sa depuneti plangere in fata Autoritatii de Supraveghere ANSPDCP

Puteti contacta reponsabilul DPO din cadrul companiei la adresa de email: dpo@polimed-dacia.ro.

POLITICA DE COOKIE-URI

Politica www.polimed-dacia.ro privind Cookies

Informatiile pe care le vom pune le dispozitia dumneavoastra in continuare sunt cu privire la politica cookies, la detaliile privind utilizarea, plasarea si administrarea acestora in interiorul site-ului www.polimed-dacia.ro.

Ce sunt cookies?

Cookies reprezinta fisiere foarte mici de date care se stocheaza in browserul utilizatorului cu scopul de a retine informatii despre actiunile acestuia efectuate in interiorul unui anumit site web.

Cookies sunt o practica standard utilizata de majoritatea site-urilor care beneficiaza de un numar ridicat de vizitatori. Rolul cookies este acela de a facilita accesul la informatia prezentata in interiorul site-ului nostru, dar si de a asigura utilizatorului o exerienta pozitiva la fiecare vizita.

Cum functioneaza cookies?

Cookies sunt instalate prin solicitarea trimisa de catre un web-server unui browser. Cookies nu sunt fisiere active, nu contin programe sau aplicatii software, virusi, spyware si nu exista posibilitatea de a accesa in niciun fel informatiile de pe hard-driverul utilizatorului.

Cookies plasate de terti

Anumite parti ale site-ului nostru pot fi puse la dispozitia utilizatorului prin intermediul unor terte parti (ex: video, reclame, etc). Aceste terte parti au dreptul de a instala propriile cookies care poarta numele de “third party cookies” si care sunt adaptate la regulile de continut practicate de site, privitoare la acest tip de fisiere. Scopul pentru care tertii seteaza propriile cookie-uri este acela de a urmari evolutia unei aplicatii sau de a personaliza o aplicatie activa in interiorul site-ului. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site.

Ce cookies utilizeaza acest site:

Cookie-uri de performanta a site-ului

Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

Cookie-uri pentru geotargetting

Cookie-uri de inregistrare

Cookie-uri pentru publicitate

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Ce tip de informatii sunt accesate si stocate prin cookies

Cookies pastreaza informatii intr-un fisier de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Web-serverul va recunoaste cookies pana in momentul in care acestea expira sau sunt sterse.

Cookies stocheaza informatii importante care au rolul de a creste calitatea experientei utilizatorului in momentul navigarii pe internet (ex. Setarea limbii in care se doreste utilizarea site-ului, pastrarea user-ului logat, etc)

Importanta cookies pentru internet

Cookies reprezinta unul dintre cele mai importante aspecte care asigura functionarea corecta si eficienta a internetului. Prin intermediul cookies fiecare utilizator de internet are parte de o experienta placuta in actiunea de navigare pe internet, aceasta fiind adaptata si personalizata conform preferintelor si intereselor fiecarui utilzator.

Dezactivarea unor cookies poate face un anumit site imposibil de utilizat.

Cum putem dezactiva cookies

Dezactivarea cookie-urilor poate impiedica utilizarea corecta si eficinta a site-urilor. Exista posibilitatea de a realiza o setare din browser care sa impiedice acceptarea cookie-urilor, insa acest lucru are consecinte in modul de interactiunea cu site-ul (ex. Imposibilitatea de a plasa comentarii in interiorul site-ului). Setarea pentru dezactivarea cookies se gaseste, de regula, in meniurile “Optiuni” sau “Preferinte” din browserul utilizat.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să ne scrieti la office@polimed-dacia.ro