ECHIPA MEDICALĂ
DR. HENEGAR DORINA – MEDIC PRIMAR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
DR. LEONTE DOINA – MEDIC PRIMAR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
DR. LUPU AURA – MEDIC PRIMAR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
DR. HUSZAR CSILLA – MEDIC PRIMAR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
DR. MIRESCU MIHAELA – MEDIC PRIMAR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
DR. NEDEA CĂTĂLIN IONUȚ – MEDIC PRIMAR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
DECONTARE PRIN CAS
REZONANȚĂ MAGNETICĂ NUCLEARĂ
COMPUTER TOMOGRAF
ECOGRAFIE ABDOMINALĂ
OFERTE PROMOȚIONALE
RMN nativ / articulație – 450 RON (genunchi, cot, umăr, gleznă)
COMPUTER TOMOGRAF – 40% DISCOUNT cu bilet de la medicul specialist
 • RMN craniocerebral nativ
 • RMN sinusuri nativ
 • RMN torace nativ
 • RMN gât nativ
 • RMN coloana vertebrală cervicală nativ
 • RMN coloana vertebrală  toracică nativ
 • RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ
 • RMN abdominal nativ
 • RMN pelvin nativ
 • RMN șold – articulație coxo femurală nativ
 • RMN nativ genunchi drept
 • RMN  nativ genunchi stâng
 • RMN nativ cot drept
 • RMN  nativ cot stâng
 • RMN nativ gleznă  dreaptă
 • RMN nativ gleznă stângă
 • RMN extremităţi nativ alte segmente
 • RMN umăr nativ
 • RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast
 • RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast
 • RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast
 • RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast
 • RMN coloana vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast
 • RMN coloana vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast
 • RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ şi cu substanţă de contrast
 • RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast
 • RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast
 • RMN șold – articulație cox femurală nativ și cu substanță de contrast
 • RMN extrem, nativ genunchi drept cu substanţă de contrast
 • RMN extrem, nativ genunchi stâng cu substanţă de contrast
 • RMN extremități nativ cot drept cu substanţă de contrast
 • RMN extremități nativ cot stâng cu substanţă de contrast
 • RMN extremități nativ gleznă dreaptă cu substanţă de contrast
 • RMN extremități nativ gleznă stângă cu substanţă de contrast
 • RMN extremități nativ alte segmente cu substanţă de contrast
 • RMN cord native
 • RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast
 • RMN hipofiză cu substanţă de contrast
 • Uro RMN cu substanţă de contrast
 • Angiografia RMN trunchiuri supraaortice
 • Angiografia RMN artere renale sau aorta
 • Angiografie RMN craniu
 • Angiografie RMN abdomen
 • Angiografie RMN pelvis
 • Angiografie RMN membru superior drept
 • Angiografie RMN membru superior stâng
 • Angiografie RMN membru inferior drept
 • Angiografie RMN membru inferior stâng
 • Angiografie RMN alt segment
 • Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast
 • RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN
 • Colangio RMN
 • RMN sâni native
 • RMN sâni nativ şi cu substanţă de contrast
 •  
 • CT craniu native
 • CT buco-maxilo-facial native
 • CT regiune gât native
 • CT regiune toracică native
 • CT abdomen native
 • CT pelvis native
 • CT coloană vertebrală cervicală native
 • CT coloană vertebrală toracală native
 • CT coloană vertebrală lombară native
 • CT membru superior drept native
 • CT membru superior stâng native
 • CT membru inferior drept native
 • CT membru inferior stâng native
 • CT mastoida
 • CT sinusuri
 • CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast
 • CT hipofiză cu substanţă de contrast
 • CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast
 • CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast
 • CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast
 • CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast
 • CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast
 • CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast
 • CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast
 • CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast
 • CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast
 • CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast
 • CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast
 • CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast
 • CT ureche interna
 • Uro CT
 • Angiografie CT membru superior drept
 • Angiografie CT membru superior stâng
 • Angiografie CT membru inferior drept
 • Angiografie CT membru inferior stâng
 • Angiografie CT craniu
 • Angiografie CT regiune cervical
 • Angiografie CT torace
 • Angiografie CT abdomen
 • Angiografie CT pelvis
MAMOGRAFIE UNILATERALĂ
MAMOGRAFIE BILATERALĂ
ECOGRAFIE ABDOMINALĂ – CAS
ECOGRAFIE CARDIACĂ
ECOGRAFIE DE VASE – DOPPLER
ECOGRAFIE DE SÂN
ECOGRAFIE DE PĂRȚI MOI
ECOGRAFIE MUSCULARĂ
ECOGRAFIE TESTICULARĂ

 

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară  
Nr. crt.Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nuclearăTarif decontat de casa de asigurări de sănătate
– lei –
   
   
      I. Radiologie – Imagistică medicală 
   
      A. Investigaţii convenţionale 
   
      1. Investigaţii cu radiaţii ionizante 
   
1.         Examen radiologic cranian standard*1)40.35
2.  Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri40.35
     anterioare ale feţei*1)
3.  Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1)40.35
4.  Radiografie de membre*1): 
      a.1) Braţ drept40.35
      a.2) Braţ stâng40.35
      b.1) Cot drept40.35
      b.2) Cot stâng40.35
      c.1) Antebraţ drept40.35
      c.2) Antebraț stâng40.35
      d.1) Pumn drept40.35
      d.2) Pumn stâng40.35
      e.1) Mână dreaptă40.35
      e.2) Mână stângă40.35
      f.1) Şold drept40.35
      f.2) Șold stâng40.35
      g.1) Coapsă dreaptă40.35
      g.2) Coapsă stângă40.35
      h.1) Genunchi drept40.35
      h.2) Genunchi stâng40.35
      i.1) Gambă dreaptă40.35
      i.2) Gambă stângă40.35
      j.1) Gleznă dreaptă40.35
      j.2) Gleznă stângă40.35
      k.1) Picior drept40.35
      k.2) Picior stâng40.35
      l.1) Calcaneu drept40.35
      l.2) Calcaneu stâng40.35
5.  Examen radiologic articulaţii sacroiliace*1)40.35
6.  Examen radiologic centură scapulară*1)40.35
7.  Examen radiologic coloană vertebrală cervicală*1)40.35
8.  Examen radiologic coloană vertebrală toracală*1)40.35
9.  Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată*1)40.35
10.  Examen radiologic torace ansamblu*1)40.35
11.  Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1)40.35
12. Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)40.35
13. Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1)75.49
14.  Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileocecală, cu substanţă de contrast*1)110
15.  Examen radiologic colon dublu contrast134
16.  Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare94.36
17.  Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast296
18.  Cistografie de reflux cu substanţă de contrast337
19.  Pielografie337
20  Examen radiologie retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast337
21.  Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast337
22.  Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de  contrast377
23.  Radiografie retroalveolară20.22
24.  Radiografie panoramică40.44
25.  Mamografie analogică în două planuri*1)42.61
     – Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere  investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia  situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
     – Tariful se referă la examinarea pentru un sân
26.Mamografie digitală 2D *1)96.07
-Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere,
 investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, 
cu excepţia situaţiilor în care asigurata are 
mastectomie unilaterală
-Tariful se referă la examinarea pentru un sân
     27.  Mamografie cu tomosinteză unilaterală*3)360
   28.  Mamografie cu tomosinteză bilaterală*3)500
29.  Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast269
30.  Osteodensitometrie segmentară (DXA)*1)27.18
      2. Investigaţii neiradiante 
31.  Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1)70.44
32.  Ecografie abdomen*1)53.92
33.  Ecografie pelvis*1)40.44
34.  Ecografie a aparatului urinar/genital masculin40.44
35.  Ecografie transvaginală/transrectală67.4
36.  Ecografie Doppler cervical artere –  carotide și vertebrale40.44
37.Ecografie Doppler artere membre superioare 40.44
38.Ecografie Doppler artere membre inferioare40.44
39.Ecografie Doppler alte artere40.44
40.Ecografie Doppler vene membre superioare 40.44
41.Ecografie Doppler vene membre inferioare40.44
42.Ecografie Doppler alte vene40.44
43.  Ecografie ganglionară40.44
44.  Ecografie transfontanelară53.92
45.  Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2)33.7
       46.  Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II*4)471
       47.  Ecografie musculoscheletală33.7
48.  Ecografie cutanată33.7
49.  Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN*4)107
50.  Senologie imagistică*1)52.18
     – Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
     – Tariful se referă la examinarea pentru un sân
51.  Ecocardiografie53.92
52.  Ecocardiografie + Doppler67.4
53.  Ecocardiografie + Doppler color74.14
     54.  Ecocardiografie transesofagiană229
55.  Ecocardiografie de efort203
      B. Investigaţii de înaltă performanţă 
   
56.  CT craniu nativ156
57.  CT buco-maxilo-facial nativ202
58.  CT regiune gât nativ175
59.  CT regiune toracică nativ228
60.  CT abdomen nativ235
61.  CT pelvis nativ235
62.  CT coloană vertebrală cervicală nativ80.88
63.  CT coloană vertebrală toracală nativ80.88
64.  CT coloană vertebrală lombară nativ80.88
65.  CT membru superior drept nativ80.88
66.  CT membru superior stâng nativ80.88
67.  CT membru inferior drept nativ80.88
68.  CT membru inferior stâng nativ80.88
69.  CT mastoidă202
70.  CT sinusuri202
71.  CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast445
72.  CT hipofiză cu substanţă de contrast505
73.  CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast539
74.  CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast505
75.  CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast528
76.  CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos469
77.  CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos485
78.  CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos539
79.  CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos539
80.CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos539
81. CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos242
82.CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos242
83.CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos242
84.CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos242
85. CT ureche internă505
86. Uro CT539
87. Angiografie CT membru superior drept539
88. Angiografie CT membru superior stâng539
89. Angiografie CT membru inferior drept539
90. Angiografie CT membru inferior stâng539
91. Angiografie CT craniu539
92. Angiografie CT regiune cervicală539
93. Angiografie CT torace539
94. Angiografie CT abdomen539
 95. Angiografie CT pelvis539
96. Angiocoronarografie CT943
97. RMN craniocerebral nativ585
98. RMN sinusuri606
99. RMN torace nativ606
100. RMN gât nativ606
101. RMN coloana vertebrală cervicală nativ489
102. RMN coloana vertebrală  toracică nativ489
103. RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ489
104. RMN abdominal nativ585
105. RMN pelvin nativ585
106. RMN șold – articulație coxo femurală nativ580
107. RMN nativ genunchi drept 587
108. RMN  nativ genunchi stâng587
109. RMN nativ cot drept587
110. RMN  nativ cot stâng587
111. RMN nativ gleznă  dreaptă587
112. RMN nativ gleznă stângă587
113. RMN extremităţi nativ alte segmente587
114. RMN umăr nativ606
115. RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast850
116. RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast850
117. RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast850
118. RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast850
119. RMN coloana vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast850
120.  RMN coloana vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast850
121.  RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ şi cu substanţă de contrast850
   122.  RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast850
123.  RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast850
124.  RMN șold – articulație cox femurală nativ și cu substanță de contrast850
125.  RMN extrem, nativ genunchi drept cu substanţă de contrast850
126.  RMN extrem, nativ genunchi stâng cu substanţă de contrast850
127. RMN extremități nativ cot drept cu substanţă de contrast850
128.  RMN extremități nativ cot stâng cu substanţă de contrast850
129.  RMN extremități nativ gleznă dreaptă cu substanţă de contrast850
130.  RMN extremități nativ gleznă stângă cu substanţă de contrast850
131.  RMN extremități nativ alte segmente cu substanţă de contrast850
132.  RMN cord nativ606
133.  RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast850
  134.  RMN hipofiză cu substanţă de contrast850
135.  Uro RMN cu substanţă de contrast1145
136.  Angiografia RMN trunchiuri supraaortice539
     137.  Angiografia RMN artere renale sau aorta539
 138. Angiografie RMN craniu808
139. Angiografie RMN abdomen808
140. Angiografie RMN pelvis808
141. Angiografie RMN membru superior drept808
142. Angiografie RMN membru superior stâng808
143. Angiografie RMN membru inferior drept808
  144. Angiografie RMN membru inferior stâng808
145. Angiografie RMN alt segment808
146.  Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast539
147.  RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN1078
148.  Colangio RMN404
149.  RMN sâni nativ606
150.  RMN sâni nativ şi cu substanţă de contrast850
151.  RMN whole-body900
152.Tomografie dentară CBCT mandibulară200
153.Tomografie dentară CBCT maxilară200
154.Tomografie dentară CBCT bimaxilară300
      II. Medicină nucleară 
     155.  Scintigrafia renală606
     156. Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală – 30/90 min. de la inj.)606
     157. Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică efort)606
     158. Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică repaus)606
     159. Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie pulmonară606
     160. Scintigrafia osoasă localizată606
     161. Scintigrafia osoasă completă606
     162. Scintigrafia hepatobiliară606
     163. Scintigrafia tiroidiană606
     164. Scintigrafia paratiroidiană606
     165.Limfoscintigrafia planară606
   
    NOTA 1:  
    *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
    *2) Ecografie de organ – renală poate fi recomandată inclusiv de medicii de familie numai pentru boala cronică de rinichi, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.
    *3)  Poate fi recomandată doar pentru femei care au fost diagnosticate cu afecțiuni oncologice.
    *4) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.
    NOTA 2: Filmele radiologice şi CD-urile conţinând imaginile achiziţionate, link-ul de acces la imaginile radiologice, precum şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.
    NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe biletul de trimitere.
    Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în biletul de trimitere şi avizată de medicul de radiologie-imagistică.
    Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast, urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast, se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast.
    NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice care îşi desfăşoară activitate în cabinete indiferent de forma lor de organizare, în condiţiile în care aceştia au atestatele de studii complementare corespunzătoare specialităţii, după caz şi dotarea necesară:
    a) Serviciul prevăzut la poziţia 31 se decontează medicilor de familie şi medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice;
    b) Serviciile prevăzute la poziţia  32 și 33 se decontează medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice;
    c) Serviciul prevăzut la poziţia 34 se decontează medicilor din specialitatea urologie;
    d) Serviciile prevăzute la poziţia 35 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice, respectiv specialitatea urologie şi numai pentru afecţiuni urologice – prostată şi vezică urinară;
    e) Serviciile prevăzute la poziţiile:  51, 52, 53 și 55 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie, medicină internă, neurologie, pediatrie, cardiologie pediatrie, geriatrie şi gerontologie; serviciile prevăzute la poziţia 36, 37, 38, 39, 40, 41 și 42 se decontează pentru medicii de specialitate din specialităţile clinice de cardiologie, medicină internă, nefrologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, chirurgie vasculară şi chirurgie cardiovasculară; serviciul prevăzut la poziţia 54 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie; serviciul prevăzut la poziția 47 se decontează numai pentru medicii din specialitatea clinică reumatologie și medicină fizică și de reabilitare; serviciul prevăzut la poziția  48 se decontează numai pentru medicii din specialitatea clinică dermatovenerologie;
    f) Serviciul prevăzut la poziţia  43 se decontează medicilor din specialitatea: oncologie, hematologie, endocrinologie, chirurgie generală, chirurgie orală şi maxilo-facială, pediatrie şi medicină internă;
    g) Serviciile prevăzute la poziţia  44 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie;
    h) Serviciile prevăzute la poziţia 45 (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează numai pentru medicii din specialităţile clinice: diabet, nutriţie şi boli metabolice, nefrologie, endocrinologie, urologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, obstetrică-ginecologie, boli infecţioase, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, medicină fizică şi de reabilitare;
    i) Serviciile prevăzute la poziţiile 46 și 49 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală;
    j) Serviciile prevăzute la poziţia 50 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-ginecologie, endocrinologie şi oncologie dacă au atestat de senologie imagistică;
    NOTA 5:
    a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 23 și 25, tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic, minimum 2 incidenţe. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, 23 și 25, în cazul explorării mai multor segmente se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 1, 10 și 11, decizia efectuării celei de-a doua incidențe este strict a medicului radiolog și poate fi luată numai după efectuarea primei incidențe. 
    b) Pentru serviciul prevăzut la poziţia 30 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an, cu precizarea segmentelor de investigat;
    c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 – 18 ani, pentru care medicul curant recomandă efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. În cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan. Majorarea se aplică la investigația cu tariful cel mai mic. Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada, la contractare, a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie, precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI. Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă biletul de trimitere este însoţit de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI.
   NOTA 6: Medicii de medicină dentara care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală stomatologică, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 23, 24, 152, 153 și 154 respectiv radiografie retroalveolară, radiografie panoramică, tomografie dentară CBCT mandibulară, tomografie dentară CBCT maxilară și tomografie dentară CBCT bimaxilară.
    NOTA 7: Medicii de familie, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 31 respectiv ecografie generală (abdomen + pelvis).