1. CARDIOLOGIE

2. REUMATOLOGIE

3. RECUPERARE MEDICALA

4. UROLOGIE

5. DIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

6. OBSTETRICA – GINECOLOGIE

7. NEUROLOGIE

8. PSIHIATRIE

9. ORL

10. GASTROENTEROLOGIE

11. MEDICINA INTERNA

12. ENDOCRINOLOGIE

13. ORTOPEDIE

14. HEMATOLOGIE

 15. PNEUMOLOGIE

16. NEUROCHIRURGIE

17. DERMATOVENEROLOGIE

18. CHIRURGIE GENERALA

19. GENETICA MEDICALA

20. PSIHOLOGIE

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Pachetul minimal de servicii    
     
DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENŢĂ/PLAFON
c1c2
Pachetul de baza de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENŢĂ/PLAFON
c1c2
1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani 
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronicemaximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la
externarea din spital
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronicemaximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii
pe lună
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital
Denumire serviciu medicalNumăr puncte 
c1c2
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani  pentru specialități medicale             10.80
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani    14.40
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani               16.40
Serviciile de sănătate conexe actului medical 
Lista serviciilor de sănătate conexe actului medicalNumăr puncte 
c1c2
    a) Neurologie şi neurologie pediatrică: 
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:x
    a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic;    30 puncte/şedinţă
    a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi;   30 puncte/şedinţă
    a1.3) psihoterapie pentru copii/adult;    30 puncte/şedinţă
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped;     15 puncte/şedinţă
a3) servicii conexe furnizate de fiziototerapeuţi:x
    a3.1) kinetoterapie individuală;    30 puncte/şedinţă
    a3.2) kinetoterapie de grup;    15 puncte/şedinţă
    a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice /dispozitive electromecanice /  dispozitive robotizate. 15 puncte/şedinţă
Servicii diagnostice şi terapeutice  
Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapiiSpecialităţi clinice care pot efectua serviciul respectivPunctaj 
c1c2c3
    A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 punctexx
biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia neurologie 10
determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ     neurologie 10
măsurarea forţei musculare cu dinamometrul                               neurologie 10
teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii)        neurologie 10
teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg)                neurologie 10
    B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte  xx
EEG standard                                                             neurologie 20
evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii neurologie 20
examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi duplex) neurologie 20
    C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte xx
electromiograma / electroneurograma                                     neurologie 40
determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice)   neurologie 40
examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping        neurologie 40
examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate     neurologie 40
    G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 punctexx
administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)      neurologie 7
    H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 punctexx
mezoterapia – injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară    neurologie 11
probe de repoziţionare vestibulară                                       neurologie 11
administrare tratament prin puncţie intravenoasă                         neurologie 11
    I. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe: punctaj 14 punctexx
blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică)                  neurologie 14