SPITALIZARE DE ZI:

Recuperare medicală

Neurologie

Cardiologie

Reumatologie

Medicină internă

Gastroenterologie

Urologie

 

LABORATOR ENDOSCOPIE

Endoscopie digestivă superioară

Endoscopie digestivă inferioară

 

LABORATOR CISTOSCOPIE

Cistoscopie

TARIFE SERVICII MEDICALE/CAZURI REZOLVATE – SPITALIZARE DE ZI DECONTATE PRIN CAS BRASOV

Nr. crt.Cod diagnosticDenumire servicii medicale/cazuri rezolvate, pe tipuriTarif pe caz rezolvat/serviciu medical*
B.1
1G45.0Sindrom vertebro-bazilar 227.98
2I20.8Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie)273.62
3I25.9Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără coronarografie302.74
4I34.0Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală)379.67
5I35.0Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală)400.68
6I35.1Insuficienţă (valva) aortică (* fără coronarografie; fără indicaţie de intervenţie chirurgicală)381.12
7I67.8Alte boli cerebrovasculare, specificate322.4
8I83.9Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie383.92
9K21.0Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită307.15
10K21.9Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită230.01
11K26.3Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforaţie, diagnosticat anterior200.82
12K29.1Alte gastrite acute311.6
13K29.5Gastrita cronică, nespecificată313.43
14K29.9Gastro-duodenita, nespecificată216.25
15K30Dispepsia180.12
16K52.9Gastroenterita şi colita neinfecţioase, nespecificate241.02
17K58.0Sindromul intestinului iritabil cu diaree322.47
18K58.9Sindromul intestinului iritabil fără diaree309.88
19K70.1Hepatita alcoolică271.45
20K75.2Hepatita reactivă nespecifică474.96
21K76.0Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva397.1
22K81.1Colecistita cronică339.14
23K81.8Alte colecistite290.9
24K82.8Alte boli specificate ale vezicii biliare263.17
25K86.9Boala pancreasului nespecificată250
26M16.9Coxartroza, nespecificată196.79
27M17.9Gonartroza, nespecificată202.45
28M51.2Altă deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, fără indicaţie operatorie313.33
29M54.4Lumbago cu sciatică-347.28
30M54.5Dorsalgie joasă-378.19
31Z50.9Ingrijiri implicând o procedură de reabilitare, nespecificată331.17
32Z51.88Alte îngrijiri medicale specificate331.17
33I25.5Cardiomiopatie ischemică273.62
34I70.21Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu claudicaţie intermitentă273.62
35I80.3Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată383.92
B.2
36J00101Esofagoscopie flexibila371.57
37J01202Esofagoscopie cu biopsie480.31
38J13901Panendoscopia pana la duoden371.57
39J13903Panendoscopia până la ileum371.57
40J14201Panendoscopia pana la duoden cu biopsie480.31
41J14202Endoscopia ileală cu biopsie480.31
42E04701Examinare fibroscopică a faringelui444.84
B.3.2
43 Monitorizarea bolilor neurologice (epilepsie şi tulburări de somn, boala Parkinson şi alte manifestări extrapiramidale, boli neuromusculare, miastenia gravis şi sindromul miastenic, neuropatii periferice, boli neurodegenerative ale sistemului nervos central, scleroza multiplă, stenoze arteriale carotidiene, vertebrale şi artere subclaviculare, demenţe, paralizii cerebrale)200
44 Poliartrita reumatoidă pentru tratamentul cu imunosupresoare200
45 Artropatia psoriazică pentru tratamentul cu imunosupresoare200
46 Spondilita ankilozantă pentru tratamentul cu imunosupresoare200
47 Scleroza multiplă200
48 Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic etiologic cu investigaţii de înaltă performanţă409
49 Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic etiologic fără investigaţii de înaltă performanţă204.48
50 Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) fără toxină botulinică349.5
51 Terapia distoniilor musculare fără dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) fără toxină botulinică133.57
52 Monitorizarea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă congestivă pentru asiguraţi cu afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice327
53 Monitorizarea pacienţilor cu tulburări de ritm/ conducere cu afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice394
54 Diagnosticarea apneei de somn238
55 Terapia spasticitatii membrului superior aparuta ca urmare a unui accident vascular cerebral pentru pacientul adult – cu toxină botulinică1999.36
B.4.1
56 Ciroza hepatica – monitorizare cu proceduri de înaltă performanta la pacienții cu suspiciune de hepatocarcinom (Serviciu anual per asigurat)409
57 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec336.05
58 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec822.05
59 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec531.15
60 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică309.81
61 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică781.05
62 Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică495.15
    

INTERNAREA

Pacienții sunt internați în secțiile noastre în urma unei programări sau prin intermediul cabinetelor de specialitate din ambulatoriul spitalului. Se recomandă ca pacienții să se adreseze medicilor noștri specialiști pentru consultații în urma cărora vor primi toate informațiile și recomandările necesare privind internarea.
Internările se efectuează în regim de spitalizare de zi atât în regim de asigurat cât și în regim de plată.

La internare pacientul se prezintă la biroul de internări cu următoarele documente:
• Actul de identitate;
• Biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist;
• Dovada de asigurat CNAS (În cazul serviciilor compensate prin contract CNAS).
• Cardul de sănătate.

EXTERNAREA

La externare pacienții vor primi scrisoare medicală/bilet de ieșire și decontul serviciilor medicale.

CONDITII DE ACCES

 • Accesul vizitatorilor în spital este permis numai în timpul programului de vizită, durata vizitei fiind de maxim 20 de minute;
 • Accesul se permite numai în grup de maxim 2 persoane pentru un pacient;
 • Vizitatorii vor putea intra în secție doar cu pelerine și cu papuci igienici de protecție pe care îi primesc de la recepție;
 • La intrarea în spital vizitatorii vor fi înscriși obligatoriu în registrul de evidență în baza documentului de identitate și vor primi un ecuson care să ateste calitatea de vizitator. Ecusonul se va purta la vedere;
 • Nu este permis accesul în secție al vizitatorilor care prezintă boli infecto-contagioase;
 • Vizitatorii nu au voie să se așeze pe paturile pacienților;
 • Vizitatorii nu au voie să afecteze curățeniasă deranjeze ceilalți pacienți;
 • În cadrul spitalului, vizitatorii au obligația să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, exclusiv în locurile amenajate în acest sens;
 • Vizitatorii se vor spăla pe mâini la intrarea și ieșirea din salon;
 • Vizitatorii nu au voie să aducă pacienților alimente interzise de către medicul curant, băuturi alcoolice, țigări;
 • Vizitatorii nu au voie să intervină în îngrijirile medicale ale pacienților;
 • Vizitatorii nu au acces la documentele medicale ale pacienților, toate informațiile despre pacienți vor fi solicitate direct medicului curant;
 • În cadrul spitalului este interzisă producerea de zgomote prin strigăte, larmă cât și prin utilizarea de aparate radio, CD-playere etc.;
 • În cadrul spitalului este strict interzis accesul cu echipament video și audio și de asemenea este strict interzisă înregistrarea audio și video, fără acordul prealabil scris al conducerii spitalului;
 • Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private – conform Lege nr. 15 din 29/01/2016.

DREPTURILE PACIENTULUI

Legea drepturilor pacientului  

Lege nr. 46 din 21 ianuarie 2003

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29 ianuarie 2003

 CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – În sensul prezentei legi:

 1. a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;
 2. b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale;
 3. c) prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical;
 4. d) prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
 5. e) prin îngrijiri terminale se înţelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.

Art. 2. – Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.

Art. 3. – Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

 CAPITOLUL II

Dreptul pacientului la informaţia medicală

Art. 4. – Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

Art. 5. – (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

Art. 6. – Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

Art. 7. – Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.

Art. 8. – Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

Art. 9. – Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

Art. 10. – Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.

Art. 11. – Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.

Art. 12. – Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

 CAPITOLUL III

Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

Art. 13. – Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Art. 14. – Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.

Art. 15. – În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

Art. 16. – În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.

Art. 17. – (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.

Art. 18. – Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Art. 19. – Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.

Art. 20. – Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

 CAPITOLUL IV

Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

Art. 21. – Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

Art. 22. – Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

Art. 23. – În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

Art. 24. – Pacientul are acces la datele medicale personale.

Art. 25. – (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

(2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

 CAPITOLUL V

Drepturile pacientului în domeniul reproducerii

Art. 26. – Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.

Art. 27. – Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.

Art. 28. – (1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului prevăzut la art. 26.

(2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.

(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.

 CAPITOLUL VI

Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

Art. 29. – (1) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

(2) Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului.

Art. 30. – (1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.

Art. 31. – Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

Art. 32. – Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

Art. 33. – Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

Art. 34. – (1) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.

(2) Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.

Art. 35. – (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

(2) Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

Art. 36. – Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

 CAPITOLUL VII

Sancţiuni

Art. 37. – Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor legale.

 CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 38. – (1) Autorităţile sanitare dau publicităţii, anual, rapoarte asupra respectării drepturilor pacientului, în care se compară situaţiile din diferite regiuni ale ţării, precum şi situaţia existentă cu una optimă.

(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii.

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Familiei elaborează normele de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 39. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 40. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 78, 108 şi 124 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

Bucureşti, 21 ianuarie 2003.

Nr. 46.