SPITALIZARE DE ZI:

Recuperare medicală

Neurologie

Cardiologie

Reumatologie

Medicină internă

Gastroenterologie

Urologie

 

LABORATOR ENDOSCOPIE

Endoscopie digestivă superioară

Endoscopie digestivă inferioară

 

LABORATOR CISTOSCOPIE

Cistoscopie

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
              
 1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
    a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
    b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului;
    c) naşterea.
              
    1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:
    a) urgenţă medico-chirurgicală;
a1)Tarif  pe
serviciu medical (lei)
   
Urgenţă medico-chirurgicală în camerele de gardă 66 lei/pacient/serviciu   
Urgenţă medico-chirurgicală în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii  198 lei/pacient/serviciu    
Urgenţă medicală cu investigaţii de înaltă performanţă (CT, RMN) în camerele de gardă517 lei/pacient/serviciu   
Urgenţă medicală cu investigaţii de înaltă performanţă (CT, RMN, ANGIOGRAFIE) în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii568 lei/pacient/serviciu   
a2)Tarif  pe caz
rezolvat medical (lei)
   
O02.1Avort fals   113      
O03.4Avort spontan incomplet, fără complicaţii  114      
S61.0Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei  285      
S61.88   Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii 284      
              
    b) epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare:    
 Tarif maximal pe
serviciu medical (lei)
   
Tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic393 lei/administrare   
Tratamentul şi profilaxia rabiei fără antitetanic276 lei/administrare   
Monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor  150 lei/asigurat/ trimestru   
              
Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.
              
 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
              
 1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:   
     a) naştere;   
     b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
    c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;  
    d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;
    e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi. 
              
              
    1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:   
     a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în prezentele norme, doar în unităţile sanitare cu paturi care acordă şi asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă;
    b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.  
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  
Fiecare unitate sanitară afişează numai afecţiunile (diagnosticele) contractate cu casa de asigurări de sănătate  
      
      
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat medical corespunzătoare:  
Nr. Crt.Cod diagnosticDenumire afecţiune (diagnostic) Tarif pe caz rezolvat medical    
    – lei-  
1.  A04.9Infecţia intestinală bacteriană, nespecificată       352  
2.  A08.4Infecţia intestinală virală, nespecificată           280  
3.  A09Diareea şi gastro-enterita probabil infecţioase      296  
4.  A49.9Infecţia bacteriană, nespecificată                   352  
5.  D17.1Tumora lipomatoasă benignă a pielii şi a ţesutului subcutanat al trunchiului  261  
6.  D50.0Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică) 388  
7.  D50.8Alte anemii prin carenţă de fier                     616  
8.  D50.9Anemia prin carenţă de fier, nespecificată           394  
9.  E04.2Guşa multinodulară netoxică                          394  
10.  E06.3Tiroidita autoimună                                  367  
11.  E10.65Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab      351  
12.  E10.71Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple439  
13.  E11.65Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab396  
14.  E11.71Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple495  
15.  E11.9Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii354  
16.  E13.65Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab495  
17.  E44.0Malnutriţia proteino-energetică moderată420  
18.  E44.1Malnutriţia proteino-energetică uşoară420  
19.  E66.0Obezitate datorită unui exces caloric353  
20.  E78.2Hiperlipidemie mixta442  
21.  E89.0Hipotiroidism postprocedural                         381  
22.  F41.2Tulburare anxioasă şi depresivă mixtă 344  
23.  F50.9Tulburare de apetit, nespecificată    344  
24.  G45.0Sindrom vertebro-bazilar    264  
25.  I20.8Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie)317  
26.  I25.11Cardiopatia aterosclerotică a arterei coronariene native373  
27.  I25.9Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără coronarografie 350  
28.  I34.0Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală)440  
29.  I35.0Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală)464  
30.  I35.1Insuficienţă (valva) aortică (* fără coronarografie; fără indicaţie de intervenţie chirurgicală)  441  
31.  I67.2Ateroscleroza cerebrală373  
32.  I67.8Alte boli cerebrovasculare, specificate    373  
33.  I83.9Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie 444  
34.  J00Rino-faringita acută [guturaiul comun] (* pentru copii 0 – 5 ani) 193  
35.  J02.9Faringita acută, nespecificată (* pentru copii 0 – 5 ani) 189  
36.  J03.9Amigdalita acută, nespecificată  191  
37.  J06.8Alte infecţii acute ale căilor respiratorii superioare cu localizări multiple  199  
38.  J06.9Infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, nespecificate  189  
39.  J12.9Pneumonia virală, nespecificată  432  
40.  J15.8Alte pneumonii bacteriene   462  
41.  J18.1Pneumonia lobară, nespecificată  466  
42.  J18.8Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate435  
43.  J18.9Pneumonie, nespecificată    484  
44.  J20.9Bronşita acută, nespecificată    195  
45.  J44.0Boala pulmonară obstructivă cronică cu infecţie acută a căilor respiratorii inferioare  435  
46.  J44.1Boala pulmonară obstructivă cronică cu exacerbare acută, nespecificată429  
47.  J44.9Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată   417  
48.  J45.0Astmul cu predominenţă alergică  205  
49.  J47Bronşiectazia411  
50.  J84.8Alte boli pulmonare interstiţiale specificate   440  
51.  J84.9Boala pulmonară interstiţială, nespecificată    442  
52.  K21.0Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită  355  
53.  K21.9Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită266  
54.  K26.3Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforaţie, diagnosticat anterior  232  
55.  K29.1Alte gastrite acute    361  
56.  K29.5Gastrita cronică, nespecificată  363  
57.  K29.9Gastro-duodenita, nespecificată  250  
58.  K30Dispepsia    208  
59.  K52.9Gastroenterita şi colita neinfecţioase, nespecificate  279  
60.  K58.0Sindromul intestinului iritabil cu diaree  373  
61.  K58.9Sindromul intestinului iritabil fără diaree359  
62.  K70.1Hepatita alcoolică314  
63.  K73.2Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva470  
64.  K75.2Hepatita reactivă nespecifică    550  
65.  K76.0Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva 460  
66.  K81.1Colecistita cronică    393  
67.  K81.8Alte colecistite  337  
68.  K82.8Alte boli specificate ale vezicii biliare  305  
69.  K86.9Boala pancreasului nespecificată289  
70.  K91.1Sindroame după chirurgia gastrică331  
71.  L40.0Psoriazis vulgaris366  
72.  L50.0Urticaria alergică (fără Edem Quinke) 236  
73.  L60.0Unghia încarnată  344  
74.  M16.9Coxartroza, nespecificată   228  
75.  M17.9Gonartroza, nespecificată   234  
76.  M51.2Altă deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, fără indicaţie operatorie   363  
77.  M54.4Lumbago cu sciatică-   402  
78.  M54.5Dorsalgie joasă-  438  
79.  N30.0Cistita acută256  
80.  N39.0Infecţia tractului urinar, cu localizare nespecificată  246  
81.  N47Hipertrofia prepuţului, fimoza, parafimoza 265  
82.  N73.9Boala inflamatorie pelviană feminină, nespecificată  160  
83.  N92.0Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual regulat   385  
84.  N92.1Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual neregulat 270  
85.  N92.4Sângerări excesive în perioada de premenopauză  374  
86.  N93.8Alte sângerări anormale specificate ale uterului şi vaginului 451  
87.  N95.0Sângerări postmenopauză360  
88.  O02.1Avort fals    113  
89.  O03.4Avort spontan incomplet, fără complicaţii   114  
90.  O12.0Edem gestaţional  230  
91.  O21.0Hiperemeza gravidică uşoară 145  
92.  O23.1Infecţiile vezicii urinare în sarcină 147  
93.  O34.2Îngrijiri acordate mamei pentru cicatrice uterină datorită unei intervenţii chirurgicale anterioare 538  
94.  R10.4Altă durere abdominală şi nespecificată    155  
95.  R59.0Ganglioni limfatici măriţi localizaţi 594  
96.  S61.0Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei   285  
97.  S61.88Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii  284  
98.  Z46.6Amplasarea şi ajustarea unei proteze urinare    147  
99.  Z50.9Îngrijiri implicând o procedură de reabilitare, nespecificată  383  
100.  Z51.88Alte îngrijiri medicale specificate   383  
101.  I25.5Cardiomiopatie ischemică    317  
102.  I70.21Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu claudicaţie intermitentă 317  
103.  I80.3Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată  444  
104.  R60.0Edem localizat    230  
105.  I83.0Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare444  
106.  I87.2Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică)444  
107.  A69.2Boala Lyme (*diagnostic şi tratament)725  
108.G31.1Degenerescenta senila a creierului, neclasificata altundeva528  
109.M85.80Osteoporoza (Alte afectiuni specificate ale densitatii si structurii osoase localizari multiple)412  
110.E23Hiposecreția și alte tulburări ale glandei hipofizare 333  
111.E30.1Pubertate precoce  365  
112.E34.3Insuficienta staturala461  
113.E05.8Alte tireotoxicoze280  
114.D44.0Tumora tiroida cu evolutie imprevizibila si necunoscuta186  
115.E30.0Pubertate intarziată353  
      
*) această specificare nu face parte din denumirea diagnosticului, ci semnifică faptul că respectivul tip de caz poate fi rezolvat în spitalizare de zi cu condiţia îndeplinirii criteriului din paranteză.
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  
Fiecare unitate sanitară afişează numai cazurile rezolvate cu procedură chirurgicală contractate cu casa de asigurări de sănătate 
       
Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală – în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat corespunzătoare:  
Nrt. Crt.Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicalăCod ProcedurăDenumire procedură chirurgicalăTarif pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală  
    -lei-   
1Miringotomia cu inserţia de tub    D01003Miringotomia cu inserţie de tub, unilateral328  
2Miringotomia cu inserţia de tub D01004Miringotomia cu inserţie de tub, bilateral328  
3Amigdalectomie E04301Tonsilectomia fără adenoidectomie683  
4Amigdalectomie   E04302Tonsilectomia cu adenoidectomie683  
5Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi imobilizarea fracturilor piramideinazale după un traumatism recent)   P07001Rinoplastie implicând corecţia cartilajului861  
6Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi imobilizarea fracturilor piramideinazale după un traumatism recent)   P07002Rinoplastia implicând corectarea conturului osos861  
7Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent)   P07003Rinoplastie totală861  
8Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent)   P07004Rinoplastie folosind grefa cartilaginoasă septală sau nazală861  
9Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi mobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent)   P07005Rinoplastie folosind grefă de os nazal861  
10Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent)   P07006Rinoplastie cu grefă de os nazal şi cartilaj septal/nazal861  
11Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent)   P07007Rinoplastie folosind grefa de cartilaj de la zona donatoare de la distanţă861  
12Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent)   P07008Rinoplastia folosind grefa osoasă din zona donatoare de la distanţă861  
13Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent)   P07009Rinoplastia folosind os şi cartilaj ca grefă de la zona donatoare de la distanţă861  
14Bronhomediastino – scopie   G02401Bronhoscopia729  
15Bronhomediastino – scopie   G02403Fibrobronhoscopia729  
16Biopsia pleurei    G03103Biopsia pleurei624  
17Biopsie ganglioni laterocervicali şi supraclaviculariI00601Biopsie de ganglion limfatic482  
18Puncţie biopsie transparietală cu ac pentru formaţiuni tumorale pulmonare   G03102Biopsia percutanată (cu ac) a plămânului806  
19Implantare cateter pleural  G04103Inserția catetetrului intercostal pentru drenaj757  
20AdenoidectomieE04303Adenoidectomia fără tonsilectomie683  
21Extracţia de corpi străini prin bronhoscopie G02502Bronhoscopia cu extracţia unui corp străin609  
22Strabismul adultului C05702Proceduri pentru strabism implicând 1 sau 2 muşchi, un ochi286  
23Pterigion cu plastieC01302Excizia pterigionului286  
24Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală C08003Corecţia ectropionului sau entropionului prin strângerea sau scurtarea retractorilor inferiori286  
25Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală C08004corecţia ectropionului sau entropionului prin alte corecţii ale retractorilor inferiori286  
26Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală C08005corecţia ectropion-ului sau entropion-ului prin tehnici de sutură286  
27Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală   C08006corecţia ectropion-ului sau entropion-ului cu rezecţie largă286  
28Extracţia dentară chirurgicală  F00801Extracţie dentară sau a unor părţi de dinte328  
29Extracţia dentară chirurgicală F00802Extracţie dentară cu separare328  
30Extracţia dentară chirurgicală   F00901Îndepărtare chirurgicală a unui dinte erupt328  
31Extracţia dentară chirurgicalăF00902Îndepărtare chirurgicală a 2 sau mai mulţi dinţi erupţi328  
32Extracţia dentară chirurgicală     F00903Îndepărtarea chirurgicală a unui dinte inclus sau parţial erupt, fără îndepărtare de os sau separare328  
33Extracţia dentară chirurgicalăF00904Îndepărtarea chirurgicală a unui dinte inclus sau parţial erupt, cu îndepărtare de os sau separare328  
34Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului M02601Dilatarea şi chiuretajul uterin [D&C]452  
35Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului M02602Chiuretajul uterin fără dilatare452  
36Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uteruluiM02801Dilatarea şi curetajul[D&C] după avort sau pentru întrerupere de sarcină254  
37Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului M02802Curetajul aspirativ al cavităţii uterine254  
38Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului M03702Polipectomia la nivelul colului uterin452  
39Reparaţia cisto şi rectocelului    M04402Corecţia chirurgicală a rectocelului556  
40Reparaţia cisto şirectocelului M04403Corecţia chirurgicală a cistocelului şi rectocelului556  
41Artroscopia genunchiului    O13205Artroscopia genunchiului509  
42Operaţia artroscopică a meniscului  O13404Meniscectomie artroscopică a genunchiului430  
43Îndepărtarea materialului de osteosintezăO18104Îndepărtarea de brosă, şurub sau fir metalic, neclasificată în altă parte570  
44Îndepărtarea materialului de osteosintezăO18106Îndepărtarea de placă, tijă sau cui, neclasificată în altă parte570  
45Reparaţia diformităţii piciorului O20404Corecţia diformităţii osoase1,647  
46Eliberarea tunelului carpianA07402Decompresia endoscopică a tunelului carpian782  
47Eliberarea tunelului carpianA07403Decompresia tunelului carpian782  
48Excizia chistului Baker    O13601Excizia chistului Baker791  
49Rezolvarea contracturii DupuytrenO07302Fasciotomia subcutanată pentru maladia Dupuytren782  
50Rezolvarea contracturii Dupuytren   O08001Fasciectomia palmară pentru contractura Dupuytren782  
51Repararea ligamentului încrucişatO15303Reconstrucţia artroscopică a ligamentului încrucişat al genunchiului cu repararea meniscului991  
52Repararea ligamentului încrucişatO15304Reconstrucţia ligamentului încrucişat al genunchiului cu repararea meniscului991  
53Excizia locală a leziunilor sânului  Q00501Excizia leziunilor sânului479  
54Colecistectomia laparoscopică  J10102Colecistectomia laparoscopică1,218  
55Colecistectomia laparoscopică  J10104Colecistectomia laparoscopică cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin ductul cistic1,218  
56Colecistectomia laparoscopică    J10105Colecistectomia laparoscopică cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin coledocotomia laparoscopică1,218  
57Hemoroidectomia   J08504Hemoroidectomia731  
58Cura chirurgicală a herniei inghinaleJ12603Cura chirurgicală a herniei inghinale unilaterale683  
59Cura chirurgicală a herniei inghinale J12604Cura chirurgicală a herniei inghinale bilaterale683  
60Endoscopie digestivă superioară J00101Esofagoscopia flexibilă430  
61Endoscopie digestivă superioară cu biopsieJ01202Esofagoscopia cu biopsie556  
62Endoscopie digestivă superioarăJ13901Panendoscopia până la duoden430  
63Endoscopie digestivă superioară J13903Panendoscopia până la ileum430  
64Endoscopie digestivă superioară cu biopsie  J14201Panendoscopia până la duoden cu biopsie556  
65Endoscopie digestivă superioară cu biopsie    J14202Endoscopia ileală cu biopsie556  
66Terapia chirurgicală a fimozeiL03702Circumcizia la bărbat224  
67Terapia chirurgicală a fimozeiL04101Reducerea parafimozei224  
68Chirurgia varicelor   H12002Injectări multiple cu substanţe sclerozante la nivelul venelor varicoase937  
69Chirurgia varicelor H12501Întreruperea joncţiunii safenofemurală varicoasă937  
70Chirurgia varicelor    H12502Întreruperea joncţiunii safenopoplitee varicoasă937  
71Chirurgia varicelor H12503Întreruperea joncţiunilor safeno-femurală şi safeno-poplitee varicoase937  
72Chirurgia varicelor H12601Întreruperea a mai multor vene tributare unei vene varicoase937  
73Chirurgia varicelor   H12602Întreruperea subfascială a uneia sau mai multor vene perforante varicoase937  
74Debridarea nonexcizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat P02103Debridarea nonexcizională a arsurii188  
75Debridarea excizională a părţilor moi    O19301Debridarea excizională a părţilor moi753  
76Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat P02201Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat753  
77Dilatarea şi chiuretajul după avort sau pentru întrerupere de sarcină  M02801Dilatarea şi chiuretajul[D&C] după avort sau pentru întrerupere de sarcină254  
78Aplicarea dispozitivului de fixare externă neclasificată altundevaO17801Aplicarea dispozitivului de fixare externă neclasificată altundeva1,118  
79Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat P01701Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat706  
80Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat P00701Incizia şi drenajul hematomului tegumentar şi al ţesutului subcutanat602  
81Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat P00702Incizia şi drenajul abceselor tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat602  
82Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanatP00703Alte incizii şi drenaje ale tegumentelor şi ţesutului subcutanat602  
83Examinare fibroscopică a faringelui E04701Examinare fibroscopică a faringelui515  
84Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat P01901Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat în alte zone644  
85Chiuretaj cu biopsia de endometruM02501Biopsia de endometru515  
86Chiuretaj cu biopsia de col uterin M03701Biopsia de col uterin515  
87Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie  P00601Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie  526  
88Electroterapia leziunilor tegumentare, leziuni multiple/leziune unică    P01309Electroterapia leziunilor tegumentare, leziune unică316  
89Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat,implicând ţesuturile mai profunde P02902Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat în alte zone implicând şi  ţesuturile profunde644  
90Extragerea endoscopică a stentului ureteral   K02803Extragerea endoscopică a stentului ureteral417  
91Rezecţia parţială a unghiei încarnate P02504Rezecţia parţială a unghiei încarnate328  
92Îndepărtarea dispozitivului de fixare externă O18108Îndepărtarea dispozitivului de fixare externă440  
93CoronarografieH06801Coronarografie1,218  
94Realizarea fistulei arteriovenoase la persoanele dializate    H15902Efectuarea unei fistule arteriovenoase native (cu venă) la nivelul membrului inferior328  
95Realizarea fistulei arteriovenoase la persoanele dializate   H15903Efectuarea unei fistule arteriovenoase native (cu venă) la nivelul membrului superior328  
96Biopsia leziunii peniene  L03701Biopsia peniană624  
97Terapia chirurgicală a varicocelului L02801Cura varicocelului937  
98Orhidectomia unilaterală (excizia testicolului)   L02501Orhidectomia unilaterală556  
99Orhidectomia bilaterală (excizia testicolelor)   L02502Orhidectomia bilaterală556  
100Excizia spermatocelului, unilateral L02303Excizia spermatocelului, unilateral556  
101Excizia spermatocelului, bilateralL02304Excizia spermatocelului, bilateral556  
102Terapia chirurgicală a hidrocelului  L02301Excizia hidrocelului556  
103Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a prostatei   L00404Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a prostatei624  
104Rezecţia endoscopică a leziunii prostaticeL00302Rezecţia endoscopică a leziunii prostatice556  
105Rezecţia endoscopică transuretrală a prostateiL00601Rezecţia transuretrală a prostatei861  
106Uretrotomia optică internă pentru stricturi uretrale   K07505Uretrotomia optică556  
107Distrugerea endoscopică a verucilor uretrale   K07602Distrugerea endoscopică a verucilor uretrale556  
108Hidrodilatarea vezicii urinare sub control endoscopic    K06801Hidrodilatarea vezicii urinare sub control endoscopic556  
109Rezecţia endoscopică vezicală K06001Rezecţia endoscopică de leziune sau ţesut vezical556  
110Extragerea endoscopică a litiazei vezicale    K05604Litolapaxia vezicii urinare556  
111Cistostomia percutanată cu inserţia percutanată a cateterului suprapubic K05303Cistotomia percutanată (cistostomia)301  
112CistoscopiaK04901Cistoscopia  344  
113Rezecţia endoscopică a ureterocelului  K03801Rezecţia endoscopică a  ureterocelului556  
114Excizia tumorii corneoconjunctivale  C01201Excizia tumorii limbus-ului286  
115Excizia tumorii corneoconjunctivaleC01202Excizia tumorii limbus-ului cu  keratectomie286  
116Excizia tumorii corneoconjunctivale  C02201Excizia pingueculei286  
117Repoziţionarea cristalinului subluxat C04401Repoziţionarea cristalinului artificial  286  
118Dacriocistorinostomia C08802Dacriocistorinostomia683  
119Dacriocistorinostomia   C09001Procedee închise de restabilire a permeabilităţii sistemului canalicular lacrimal, un ochi683  
120Septoplastia    E01003Septoplastia cu rezecţia submucoasă a septului nazal861  
121Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală E01601Extragere intranazală de polip din antrum-ul maxilar861  
122Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală E01602Extragerea intranazală de polip din sinusul frontal861  
123Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusalăE01603Extragere intranazală de polip din sinusul etmoidal861  
124Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală    E01604Extragere intranazală de  polip din sinusul sfenoidal861  
125Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală E00801Extragerea de polip nazal861  
126Chirurgia funcţională  endoscopică naso sinusală E01805Antrostomia maxilară intranazală, unilateral683  
127ParotidectomiaE02805Excizia parţială a  glandei parotide683  
128Chirurgia ronhopatiei cronice  E03601Uvulopalatofaringoplastia579  
129Timpanoplastia tip ID01401Miringoplastia, abord transcanalar861  
130Timpanoplastia tip I  D01402Miringoplastia, abord postauricular sau endauricular861  
131Cura chirurgicală a tumorilor benigne ale laringelui   G00402Microlaringoscopia cu extirparea laser a leziunii861  
132Terapia chirurgicală a apendicitei cronice J07002Apendicectomia laparoscopică861  
133Terapia chirurgicală a fisurii perianale  J08101Excizia fistulei anale implicând jumătatea inferioară a sfincterului anal579  
134Terapia chirurgicală a fisurii perianale J08102Excizia fistulei anale implicând jumătatea superioară a sfincterului anal579  
135Terapia chirurgicală a tumorilor de perete abdominal sau ombilic J12401Biopsia peretelui abdominal sau a ombilicului347  
136Terapia chirurgicală a granulomului ombilicalJ12507Excizia granulomului ombilical347  
137Hernia ombilicală  J12801Cura chirurgicală a herniei ombilicale683  
138Hernia epigastrică  J12802Cura chirurgicală a herniei epigastrice683  
139Eventraţie postoperatorie   J12903Cura chirurgicală a eventraţiei postoperatorii cu proteză683  
140Montare drenaj ureteral intern K02801Insertia endoscopica a stentului ureteral547  
141Dezobstrucția tractului urinar superior K02901Dezobstrucția tractului urinar superior prin ureteroscopie cu manipulare endoscopica de calcul ureteral985  
142Dilatarea progresiva a stricturilor uretraleK08202Dilatarea progresiva a stricturilor uretrale200  
       
NOTĂ:     
    Poziţiile 5 – 13 din tabelul de mai sus se referă la cura chirurgicală a fracturilor de piramidă nazală după un traumatism recent; nu sunt incluse corecţiile estetice.
Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical/vizită (zi) şi pentru care în vederea decontării nu este necesară închiderea fişei de spitalizare de zi (FSZ) după fiecare vizită (zi).
   
Nr. crt.Denumire serviciu medicalTarif pe serviciu medical
– lei-
1Chimioterapie*) cu monitorizare324 lei/ şedinţă
2Litotriţie405 lei/ şedinţă
3Tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic393 lei/administrare
4Tratamentul şi profilaxia rabiei fără antitetanic276 lei/administrare
5Strabism la copii – reeducare ortooptică57 lei/ şedinţă
6Supleere a funcţiei intestinale la bolnavii cu insuficienţă intestinală cronică care necesită nutriție parenterală pentru o perioadă mai mare de 3 luni de zile1.408 lei/administrare zilnică
7. Inducția tratamentului cu Esketamina*) – maxim 7 vizite/lună/asigurat86 lei/vizită
8. Întreținerea tratamentului cu Esketamină*) – maxim 4 vizite/lună/asigurat86 lei/vizită
   
 *) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naţionale de sănătate.
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Fiecare unitate sanitară afişează numai serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate
   
   
Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical
   
Nr. crt.Denumire serviciu medicalTarif pe serviciu medical 
1Implant de cristalin**)                          1.216 lei/asigurat/un serviciu pentru fiecare ochi, maxim 2 servicii pe CNP
2Întrerupere de sarcină cu recomandare medicală   315 lei/asigurat/serviciu  
*) valabil pentru sarcini de până la 12 săptămâni de amenoree    
3Amniocenteză***)                                     1.043 lei/asigurat/serviciu  
4Biopsie de vilozităţi coriale***)                     1.043 lei/asigurat /serviciu  
5Monitorizare bolnavi HIV/SIDA*)                  231 lei/lună/asigurat
6Evaluarea dinamică a răspunsului viro – imunologic*)                          521 lei/lună/asigurat
7Monitorizarea bolilor neurologice (epilepsie şi tulburări de somn, boala Parkinson şi alte manifestări extrapiramidale, boli neuromusculare, miastenia gravis şi sindromul miastenic, neuropatii periferice, boli  neurodegenerative ale sistemului nervos central, scleroza multiplă, stenoze arteriale carotidiene, vertebrale şi artere subclaviculare, demenţe, paralizii cerebrale) 231 lei/asigurat/lună
8Monitorizarea şi tratamentul talasemiei şi hemofiliei*)    231 lei/lună/asigurat
9Boli endocrine (acromegalie în tratament medicamentos şi tumori neuroendocrine)****)   231 lei/lună/asigurat
10Boala Gaucher****) 231 lei/lună/asigurat
11Poliartrita reumatoidă pentru tratamentul cu imunosupresoare****) 231 lei/lună/asigurat
12Artropatia psoriazică pentru tratamentul cu imunosupresoare****) 231 lei/lună/asigurat
13Spondilita ankilozantă pentru tratamentul cu imunosupresoare****) 231 lei/lună/asigurat
14Artrita juvenilă pentru tratamentul cu imunosupresoare****) 231 lei/lună/asigurat
15Psoriazis cronic sever pentru tratamentul cu imunosupresoare****) 231 lei/lună/asigurat
16Scleroza multiplă****)  231 lei/lună/asigurat
17Boli rare****)231 lei/lună/asigurat
18Monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice*******)  208 lei/asigurat/semestru
19Analgezia autocontrolată80 lei/asigurat /serviciu  
20Analgezie subarahnoidiană   125 lei/asigurat /serviciu  
21Analgezie epidurală simplă  158 lei/asigurat /serviciu  
22Analgezie epidurală cu cateter   242 lei/asigurat /serviciu  
23Blocaj nervi periferici139 lei/asigurat /serviciu  
24Infiltraţie periradiculară transforaminală*****)463 lei/asigurat /serviciu  
25Bloc de ram median posterior*****)    139 lei/asigurat /serviciu  
26Bloc de plex simpatic   463 lei/asigurat /serviciu  
27Ablaţie cu radiofrecvenţă de ram median******)   242 lei/nivel/asigurat/ serviciu  
28Ablaţie cu radiofrecvenţă a inervaţiei genunchiului sau a articulaţiei coxofemurale******)  799 lei/asigurat /serviciu  
29Ablaţie sacroiliacă******)    799 lei/ asigurat /serviciu  
30Infiltraţie sacroiliacă*****)463 lei/ asigurat /serviciu  
31Discografie stimulată*****)   463 lei/ asigurat /serviciu  
32Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic etiologic cu investigaţii de înaltă performanţă    474 lei/ asigurat /serviciu  
33Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic etiologic fără investigaţii de înaltă performanţă  236 lei/ asigurat /serviciu  
34Urgenţă medico-chirurgicală în camerele de gardă  66 lei/pacient/serviciu
35Urgenţă medico-chirurgicală în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii  198 lei/pacient/serviciu
36Discectomie percutană  799 lei/2 discuri/ asigurat/serviciu
37Endoscopie de canal spinal   799 lei/asigurat/serviciu
38Flavectomie 799 lei/2 discuri/asigurat
39Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C) 394 lei/asigurat/sarcină
40Monitorizare afecţiuni oncologice cu investigaţii de înaltă performanţă  1.393 lei/asigurat/trimestrial
41Monitorizare afecţiuni oncologice fără investigaţii de înaltă performanţă  236 lei/asigurat/lună  
42Monitorizare insuficienţă renală cronică    236 lei/asigurat/ lună  
43Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) fără toxină botulinică 405 lei/ asigurat /serviciu  
44Terapia distoniilor musculare fără dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) fără toxină botulinică 154 lei/ asigurat /serviciu  
45Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru adulţi; Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează spasticitate cu dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copii cu greutate peste 25 kg1.693 lei/asigurat/trimestru
46Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează spasticitate cu dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copii cu greutate sub 25 kg  1.049 lei/asigurat/trimestru
47Terapia distoniilor musculare fără dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale  membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru adulţi; Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează spasticitate fără dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copii cu greutate peste 25 kg1.443 lei/asigurat/trimestru
48Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează spasticitate fără dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copii cu greutate sub 25 kg  798 lei/asigurat/trimestru
49Monitorizarea bolilor psihiatrice adulţi şi copii (tulburări cognitive minore, demenţe incipiente, tulburări psihotice şi afective în perioade de remisiune, tulburări nevrotice şi de personalitate)  231 lei/asigurat/lună
50Implantarea cateterului venos central long-life destinat: administrării de medicamente, dializei cronice sau administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 – 24 luni) pentru pacienţii oncologici, hematologici, dializaţi. Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central long-life.1.112 lei/ asigurat /serviciu  
51Implantarea cateterului venos central cu cameră implantabilă destinat administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 – 24 luni) pentru pacienţii oncologici şi hematologici.  1.390 lei/ asigurat /serviciu  
Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central şi camerei implantabile.   
52Monitorizarea pacemakerelor/defibrilatorului implantabil358 lei/asigurat/trimestrial
53Monitorizarea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă congestivă pentru asiguraţi cu afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice378 lei/asigurat/trimestrial
54Monitorizarea pacienţilor cu tulburări de ritm/ conducere cu afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice456 lei/asigurat/trimestrial
55Incizia şi drenajul abceselor periosoase (loji superficiale ale capului şi gâtului)602 lei/ asigurat /serviciu  
56Suprimarea firelor de sutură la pacienţi cu despicături labio-maxilopalatine după plastia buzei sau a palatului477 lei/ asigurat /serviciu  
57Iridectomia sau capsulotomia cu laser   173 lei/ asigurat /serviciu  
58Implantare cateter peritoneal (tariful include şi costul cateterului)    799 lei/ asigurat /serviciu  
59Monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor   150 lei/asigurat/trimestru
60Monitorizarea şi tratamentul colagenenozelor: poliartrita reumatoidă, lupus eritematos sistemic, dermato-polimiozită, sindrom Sjorgen, vasculite sistemice,  sclerodermie sistemică, spondilită anchilozantă, artropatie psoriazică 231 lei/asigurat/lună
61Diagnostic şi monitorizare artrită precoce  231 lei/asigurat/lună
62Monitorizarea bolilor hematologice231 lei/asigurat/lună
63Diagnosticarea  apneei de somn275 lei/ asigurat /serviciu  
64Bronhoscopia asociată echografiei (EBUS)1.633 lei/ asigurat /serviciu  
65Terapia spasticitatii membrului superior și/sau inferior aparuta ca urmare a unui accident vascular cerebral pentru pacientul adult – cu toxină botulinică2.317/asigurat/trimestru
66Cordonocenteza***)1.043 lei/asigurat/serviciu
67Evaluarea Sindromului Post Covid-19 479 lei/ asigurat /serviciu  
68.Monitorizarea pacientului cu stenoze coronariene sau periferice267 lei/ asigurat /serviciu  
69Tratamentul anemiei prin carență de fier la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică prin administrare de fier injectabil intravenos588 lei/ asigurat /serviciu  
70Monitorizarea cardiacă a pacientului post-COVID prin RMN cardiac967 lei/ asigurat /serviciu  
71Monitorizarea cardiacă a pacientului post-COVID prin Angio CT coronarian1.007 lei/ asigurat /serviciu  
72Tratamentul anemiei din boala cronică renală999 lei/ asigurat /serviciu  
73Terapie imunosupresivă în boala cronică renală 1.661 lei/ asigurat /serviciu  
74Monitorizarea evoluţiei fenilcetonuriei359 lei/ asigurat /serviciu  
75Diagnostic si/sau stadializare  cu  proceduri de inalta performanta  (2 segmente torace/abdomen sau abdomen/pelvis) în tumori digestive  868 lei/ asigurat /serviciu  
76Diagnostic si stadializare  cu  proceduri de inalta performanta  (3 segmente torace/abdomen/pelvis)  în tumori digestive  917 lei/ asigurat /serviciu  
77Diagnostic cu proceduri de inalta performanta  (1 segment abdomen) în boli inflamatorii intestinale  867 lei/ asigurat /serviciu  
78Paracenteza500 lei/ asigurat /serviciu  
79Reechilibrare hidro-electrolitică la pacienţii cu boli cronice progresive491 lei/ asigurat /serviciu  
80Iniţierea terapiei antalgice la pacienţii cu durere severă482 lei/ asigurat /serviciu  
81Evaluare şi tratament la pacientul cu limfedem secundar482 lei/ asigurat /serviciu  
82Monitorizarea pacientului cu durere cronică severă generată de boli cronice progresive474 lei/ asigurat /serviciu  
83Monitorizarea pacientului cu dermatita atopică forma moderat-severa în tratament cu terapii inovatoare (biologice sau cu molecule mici)231 lei/lună/asigurat
84Tratamentul prin titrare automata al apneei de somn diagnosticată prin poligrafie 400 lei/ asigurat /serviciu  
85Monitorizarea şi ajustarea tratamentului tulburărilor respiratorii de somn 374 lei/ asigurat /serviciu  
86Diagnosticul, tratamentul şi monitorizarea tulburărilor respiratorii de somn502 lei/asigurat /serviciu  
87Poligrafie 440 lei/asigurat /serviciu  
88Poligrafie si titrare automata 702 lei/asigurat /serviciu  
89Polisomnografie si titrare automata 802 lei/asigurat /serviciu  
90Diagnosticul complex al bolii de suprafata oculară (DED) si al altor boli ale suprafatei oculare583 lei/asigurat /serviciu  
91Tratamentul bolii de suprafata oculară (DED) cu ser autolog si sau imunomodulatoare topice325 lei/asigurat /serviciu  
92Crosslinking pentru keratoconus950 lei/asigurat /serviciu  
93Injectare intravitreana de substante terapeutice și monitorizare500 lei/asigurat /serviciu  
94Tratament și monitorizare tratament chirurgical glob ocular300 lei/asigurat /serviciu  
95Tratament și monitorizare examinare copil în narcoză731 lei/asigurat /serviciu  
96Tratament și monitorizare injectie intraoculara350  lei/asigurat /serviciu  
97Tratament și monitorizare tratament laser glaucom350 lei/asigurat /serviciu  
98Tratament și monitorizare tratament laser pol posterior al globului ocular286 lei/asigurat /serviciu  
99Tratament și monitorizare sondaj cai lacrimale la copil in narcoza800 lei/asigurat /serviciu  
100Diagnosticul si tratamentul anemiei şi/sau deficitului de fier, cu fier intravenos, la pacienţii cu boli inflamatorii intestinale588 lei/asigurat /serviciu  
101Monitorizarea pacienților cu tumori neuroendocrine utilizând scintigrafie 99m-Tc-EDDA-HYNIC TOC (Tektrotyd) ********)3.253 lei/asigurat /serviciu  
102Inițiere protocol de administrare a Esketaminei*)126 lei/asigurat /serviciu  
103Montare pompe de insulina sau pompe de insulina cu senzori de monitorizare continua a glicemiei    222 lei/asigurat /serviciu  
104Montare sisteme de monitorizare continua a glicemiei    222 lei/asigurat /serviciu  
105Urgenţă medicală cu investigaţii de înaltă performanţă (CT, RMN) în camerele de gardă517 lei/asigurat/serviciu
106Urgenţă medicală cu investigaţii de înaltă performanţă (CT, RMN, ANGIOGRAFIE) în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii568 lei/asigurat/serviciu
   
      *) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naţionale de sănătate.
    **) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. Serviciul medical se acordă o singură dată pentru fiecare ochi.
    ***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină, iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuate numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu anomalii majore confirmate imagistic anterior procedurii sau în caz de patologie genetică în familie cu risc de transmitere la descendenţi – la recomandarea medicului genetician sau risc de aneuploidii mai mare de 1/250 în urma screening-ului genetic prenatal: test combinat (markeri ecografici şi dublu test sau triplu test); în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetică a probelor prelevate. Cordonocenteza se decontează la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu indicaţie în scop diagnostic sau terapeutic; în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetică a probelor prelevate.
    Testarea genetică a probelor prelevate prin biopsie de vilozităţi coriale, amniocenteză sau cordonocenteză se realizează prin una din următoarele tehnici: citogenetică, FISH, MLPA, QF-PCR.
    ****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu administrare parenterală sub supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    *****) sub ghidaj Rx 
    ******) sub ghidaj şi maşina de ablaţie 
    *******) Se poate efectua trimestrial la asiguraţii cu diabet zaharat confirmat. 
  ********) Se realizează de către medicul de specialitate medicină nucleară în baza recomandării medicilor de specialitate cu specialitatea oncologie medicală sau endocrinologie, pentru pacienții cu tumori neuroendocrine pentru vizualizarea receptorilor somatostatinici.
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Fiecare unitate sanitară afişează numai serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate 
    
 Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii și pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical.
    
Nr. crt.Denumire serviciu medicalServicii obligatoriiTarif pe serviciu medical
1.Ciroza hepatica – monitorizare  cu  proceduri de înaltă performanţă la pacienții cu suspiciune de hepatocarcinomConsultaţii de specialitate (Gastroenterologie), Creatinina, CT abdomen cu substanță de contrast / IRM  abdomen cu substanță de contrast / Colangio-IRM474 lei
(Serviciu anual per asigurat)
2.Ciroză hepatică – monitorizare pacienți cu ascită/hidrotoraxConsultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Hemogramă, INR, Albumina, Glicemie, Creatinină, Na, K, Citodiagnostic lichid puncție, Administrare Albumină umană 20%, 100 ml299 lei/ asigurat/serviciu
3.Ciroză hepatică virală –  monitorizare și prescriere tratament antiviral****)Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Hemograma, INR, TGO, TGP, Albumina, Glicemie, Bilirubină totală, Bilirubină directă, Creatinină, Na, K141 lei
(Serviciu lunar per asigurat)
4.Hepatită cronică virală B – diagnosticConsultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Ac Anti HBs, AgHBe, Ac anti-HBe, Ac anti-VHD, Determinare cantitativă ADN VHB, Fibroscan919 lei
(Serviciu anual per asigurat)
5. Hepatită cronică virală B fără agent delta – monitorizare tratament antiviralConsultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Hemogramă, TGO, TGP, Ac Anti HBs, AgHBe, Ac anti-HBe, Determinare cantitativă ADN VHB,544 lei
(Serviciu anual per asigurat)
6. Hepatită cronică virală B cu agent delta – diagnosticConsultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Determinare cantitativă ARN VHD453 lei
(Serviciu anual per asigurat)
7. Hepatită cronică virală B cu agent delta – Monitorizarea eficienței și stabilirea continuării terapiei antiviraleConsultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Determinare cantitativă ARN VHD453 lei
(Serviciu anual per asigurat)
8. Hepatită cronică virală C – diagnosticConsultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Determinare cantitativă ARN VHC, Fibroscan579 lei
(Serviciu anual per asigurat)
9. Boli inflamatorii intestinale – administrare şi prescriere tratament biologic****)Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), HLG, Albumină, Glicemie, Creatinină, TGP, TGO, Na, K110 lei
(Serviciu lunar per asigurat)
10. Boli inflamatorii intestinale – monitorizare  Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), HLG, INR, Albumină, Glicemie, Creatinină serică, TGP, TGO, Fosfatază alcalină, Gama GT, Proteina C reactivă, VSH, Calprotectină în materii fecale (cantitativ), Feritina serică, Sideremie328 lei
(Serviciu bianual per asigurat)
11. Monitorizare lunară și prescriere tratament antiviral B, C, D****)Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Hemogramă, TGO, TGP, Creatinină71 lei
(Serviciu lunar per asigurat)
12. Stadializare fibroză hepatică – Fibroscan la pacienții cu afecțiuni hepatice preexistenteConsultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli Infecțioase), Fibroscan 266 lei
(Serviciu anual per asigurat)
13. Evaluare postransplant hepaticConsultaţii de specialitate (Gastroenterologie în Clinici de Gastroenterologie și Hepatologie – Transplant Hepatic), CMV Ig M, EBV Ig M, Tacrolinemie /sirolinemie/ciclosporinemie, AFP, Ecografie abdomen + pelvis, Determinare cantitativă ADN VHB sau ARN VHC904 lei
(Serviciu anual per asigurat)
14.Depistarea şi controlul factorilor de risc ai bolilor cardiovasculare-tip IConsultații de specialitate (cardiologie), Glicemie, Hemoglobină glicată, Colesterol seric total, LDL colesterol, HDL colesterol, Trigliceride serice, Creatinină, Acid uric, TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivaţii, Indicele gleznă-braţ (Doppler), Ecografie cardiacă, Calcularea riscului cardiovascular pe baza modelului Heart Score, Educaţie în domeniul prevenţiei cardiovasculare250 lei
(Serviciu anual per asigurat)
15. Depistarea şi controlul factorilor de risc ai bolilor cardiovasculare- tip IIConsultații de specialitate (cardiologie), Glicemie, Hemoglobină glicată, Colesterol seric total, LDL colesterol, HDL colesterol, Trigliceride serice, Creatinină, Acid uric, TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivaţii, Indicele gleznă-braţ (Doppler), Ecografie cardiacă, Ecografie vasculară (artere) sau Monitorizare Holter tensiune arterială, Calcularea riscului cardiovascular pe baza modelului Heart Score, Educaţie în domeniul prevenţiei cardiovasculare285 lei
(Serviciu anual per asigurat)
16.Depistarea şi controlul factorilor de risc ai bolilor cardiovasculare- tip IIIConsultații de specialitate (cardiologie), Glicemie, Hemoglobină glicată, Colesterol seric total, LDL colesterol, HDL colesterol, Trigliceride serice, Creatinină, Acid uric, TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivaţii, Indicele gleznă-braţ (Doppler), Ecografie cardiacă, Ecografie vasculară (artere), Monitorizare Holter tensiune arterială,  Calcularea riscului cardiovascular pe baza modelului Heart Score, Educaţie în domeniul prevenţiei cardiovasculare320 lei
(Serviciu anual per asigurat)
17.Monitorizarea sarcinii cu risc crescut  la gravidă cu tulburari  de coagulare / trombofilii ereditare și dobandite Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie, Antitrombină III, Proteină C, Proteină S, Dozarea hemocisteinei serice, Control hemocisteină serică, Factor V Leyden, Anticoagulant lupic screening, Anticoagulant lupic confirmare, Ecografie obstetricală și ginecologică647 lei/serviciu
  18.Evaluarea și tratamentul anemiei prin carență de fier cu fier injectabil intravenosConsultație de specialitate, analize de laborator: feritină serică, transferină, hemoleucogramă completă, sideremie, proteina C reactivă, glicemie, creatinină serică, uree, timp Quick (inclusiv INR), APTT; fier injectabil intravenos 500 mg776 lei /asigurat/serviciu
 – se recomandă numai la pacienții cu un risc mare de sângerare pentru intervențiile prevăzute în Anexa 1 la ordinul ministrului sănătății nr. 1251/2018 pentru aprobarea Ghidului de gestionare a sângelui pacientului în perioada perioperatorie
19.Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec Consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator: hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG;  anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la cec 495 lei /asigurat/serviciu
20.Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec consultație de specialitate; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la cec389 lei /asigurat/serviciu
21.Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la cecConsultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la cec; polipectomie; examen anatomo-patologic1.059 lei /asigurat/serviciu
22.Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la cecConsultație de specialitate; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la cec; polipectomie; examen anatomo-patologic 952 lei /asigurat/serviciu
23.Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la cecConsultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la cec; examen anatomo-patologic705 lei /asigurat/serviciu
24.Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la cecconsultație de specialitate; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la cec; examen anatomo-patologic615 lei /asigurat/serviciu
25.Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică Consultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la flexura hepatică 465 lei /asigurat/serviciu
26.Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepaticăConsultație de specialitate; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la flexura hepatică359 lei /asigurat/serviciu
27.Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepaticăConsultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la flexura hepatică; polipectomie; examen anatomo-patologic1.011 lei /asigurat/serviciu
28.Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepaticăConsultație de specialitate; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la până la flexura hepatică; polipectomie; examen anatomo-patologic905 lei /asigurat/serviciu
29.Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepaticăConsultație de specialitate; consultație ATI; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; anestezie midazolam/propofol; colonoscopie până la flexura hepatică; examen anatomo-patologic664 lei /asigurat/serviciu
30.Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepaticăConsultație de specialitate; analize medicale de laborator:  hemoleucogramă, fibrinogen, timp Quick (inclusiv INR), APTT; EKG; colonoscopie până la flexura hepatică; examen anatomo-patologic573 lei /asigurat/serviciu
31.Depistarea și controlul factorilor de risc ai bolilor cardiovasculare – tip IVConsultație de specialitate cardiologie, Glicemie, Hemoglobina glicată, Colesterol seric total, LDL colesterol, HDL colesterol, Trigliceride serice, Creatinină, Acid uric, TGO, TGP, EKG de repaus 12 derivații, Indicele gleznă-braț (Doppler), Ecografie cardiacă, Ecografie vasculară (artere), Calcularea riscului cardiovascular pe baza modelului heart score, Educație în domeniul prevenției cardiovasculare, Angio CT 967 lei
(Serviciu anual per asigurat)
32.Depistarea și controlul insuficienței cardiace la populația la risc (incluzând examinare RMN cord și determinarea NT-proBNP)Consultație de specialitate cardiologie, RMN cord cu contrast, determinarea NT-pro BNP1,007 lei
(Serviciu anual per asigurat)
33.Monitorizarea prin RMN cardiac a pacientului cu infarct miocardic acut în antecedenteConsultație de specialitate cardiologie, EKG de repaus 12 derivații, Indicele gleznă-braț (Doppler), Ecografie cardiacă, Rezonanță magnetică nucleară cord cu contrast805 lei
(Serviciu anual per asigurat)
34.Monitorizarea prin Angio CT cardiac a pacientului cu stent sau bypass coronarianConsultație de specialitate cardiologie sau chirurgie cardiovasculară, Angio CT cardiac cu contrast805 lei
(Serviciu anual per asigurat)
35.Monitorizarea prin Angio CT periferic a pacientului cu stent periferic, bypass periferic sau în urma unei proceduri de angioplastie perifericăConsultație de specialitate cardiologie, chirurgie vasculară sau chirurgie cardiovasculară, Angio CT periferic cu contrast480  lei
(Serviciu anual per asigurat)
36.Managementul sindroamelor coronariene croniceConsult cardiologic, hemoleucogramă, glicemie, lipidogramă, ionogramă, uree, creatinină, EKG, Angio CT coronarian867 lei
(Serviciu anual per asigurat)
37.Evaluarea cardiomiopatiilor și a patologiei cardiace complexeConsult cardiologic, hemoleucogramă, glicemie, lipidogramă, ionogramă, uree, creatinină, ecocardiografie, EKG, test de efort, RMN975 lei
(Serviciu anual per asigurat)
38.Evaluarea și monitorizarea ischemiei miocardice în sindromul coronarian cronicConsultație de specialitate cardiologie, hemoleucogramă, glicemie, lipidogramă, ionogramă, uree, creatinină, ecocardiografie, EKG, test de efort, scintigrafie miocardică de stress și de repaus1,181 lei
(Serviciu anual per asigurat)
39.Evaluarea riscului cardiovascular la pacienții cu istoric familial, prin depistarea mutațiilor genetice asociate cu risc crescut de boli cardiovasculare rare cu transmitere genetică (o dată în viață)Consultație de specialitate cardiologie, hemoleucogramă, glicemie, lipidogramă, ionogramă, creatinină, creatinkinaza, BNP,  ecocardiografie, EKG, testare genetică “next generation sequencing” panel boli cardiovasculare1.840 lei/asigurat
40.Boli alergice cu suspiciune de polisensibilizare și limitarea testării in vivo – diagnostic*****)Consultație de specialitate alergologie şi imunologie clinică, IgE specifice serice pentru alergene moleculare multiple (multiplex)843 lei
(Serviciu anual per asigurat)
41.Boli alergice cu suspiciune de polisensibilizare și limitarea testării in vivo – monitorizare*****)Consultație de specialitate alergologie şi imunologie clinică, IgE specifice serice pentru alergene moleculare multiple (multiplex)843 lei
(Serviciu anual per asigurat)
42.Boli alergice cu suspiciune de
sensibilizare la alergene
respiratorii și limitarea testării
in vivo – diagnostic*****)
(Serviciu anual per asigurat)
Consultație de specialitate alergologie şi imunologie clinică, IgE specifice serice pentru alergen molecular individual (singleplex) (set de 8 alergene moleculare respiratorii)643 lei
43.Boli alergice cu suspiciune de
sensibilizare la alergene
respiratorii și limitarea testării
in vivo – monitorizare*****)
(Serviciu anual per asigurat)
Consultație de specialitate alergologie şi imunologie clinică, IgE specifice serice pentru alergen molecular individual (singleplex) (set de 8 alergene moleculare respiratorii)643 lei
44.Boli alergice cu suspiciune de
sensibilizare la alergene
alimentare și limitarea testării
in vivo – diagnostic*****)
(Serviciu anual per asigurat)
Consultație de specialitate alergologie şi imunologie clinică, IgE specifice serice pentru alergen molecular individual (singleplex) (set de 8 alergene moleculare alimentare)643 lei
45.Boli alergice cu suspiciune de
sensibilizare la alergene alimentare și limitarea testării
in vivo – monitorizare*****)
(Serviciu anual per asigurat)
Consultație de specialitate alergologie şi imunologie clinică, IgE specifice serice pentru alergen molecular individual (singleplex) (set de 8 alergene moleculare alimentare)643 lei
46.Boli alergice cu suspiciune de
sensibilizare la alergene din
veninuri de himenoptere și
limitarea testării in vivo –
diagnostic*****)
(Serviciu anual per asigurat)
Consultație de specialitate alergologie şi imunologie clinică, IgE specifice serice pentru alergen molecular individual (singleplex)(set de 6 alergene moleculare din veninuri de himenoptere)493 lei
47.Boli alergice cu suspiciune de
sensibilizare la alergene din
veninuri de himenoptere si
limitarea testarii in vivo –
monitorizare*****)
(Serviciu anual per asigurat)
Consultație de specialitate alergologie şi imunologie clinică, IgE specifice serice pentru alergen molecular individual (singleplex)(set de 6 alergene moleculare din veninuri de himenoptere)493 lei
48.Boli alergice cu suspiciune de
sensibilizare la medicamente și
limitarea testării in vivo –
diagnostic*****)
(Serviciu anual per asigurat)
Consultație de specialitate alergologie şi imunologie clinică, IgE specifice serice pentru alergen molecular individual (singleplex) (set de 4 alergene moleculare medicamentoase)343 lei
49.Boli alergice cu suspiciune de
sensibilizare la medicamente și
limitarea testării in vivo –
monitorizare*****)
(Serviciu anual per asigurat)
Consultație de specialitate alergologie şi imunologie clinică, IgE specifice serice pentru alergen molecular individual (singleplex) (set de 4 alergene moleculare medicamentoase)343 lei
50.Boli alergice cu suspiciune de
sensibilizare la latex și limitarea
testării in vivo – diagnostic*****)
(Serviciu anual per asigurat)
Consultație de specialitate alergologie şi imunologie clinică, IgE specifice serice pentru alergen molecular individual (singleplex) (set de 2 alergene moleculare din latex)193 lei
51.Boli alergice cu suspiciune de
sensibilizare la latex și limitarea
testării in vivo – monitorizare*****)
(Serviciu anual per asigurat)
Consultație de specialitate alergologie şi imunologie clinică, IgE specifice serice pentru alergen molecular individual (singleplex) (set de 2 alergene moleculare din latex)193 lei
52.Acondroplazia – monitorizare cu proceduri de înaltă performanță la pacienții cu suspiciune de  complicații neurologice și respiratorii severe Consultație de specialitate genetică medicală sau neurologie, creatinina serică, spirometrie, RMN craniu nativ şi cu substanţă de contrast 796 lei
(Serviciu anual per asigurat)
53.Boala Fabry – monitorizare Consultație de specialitate clinică în specialitatea medicului care monitorizează asiguratul,  hemoleucogramă completă, uree serică, creatinină serică, rata filtrării glomerulare, dozare proteine urinare, microalbuminurie, examen sumar de urina, colesterol seric total, trigliceride serice, LDL-colesterol, HDL-colesterol, Na seric, K seric, Ca seric total, Ecocardiografie+ Doppler color255 lei
(Serviciu bianual per asigurat)Spirometrie
54.Osteogenza imperfecta – monitorizare Consultație de specialitate clinică în specialitatea medicului care monitorizează asiguratul,  hemoleucogramă completă, Ca seric total, fosfor seric, fosfataza alcalină, proteine totale serice, GOT, GPT, creatinină serică, eRFG, 25-OH Vit. D, examen complet de urină, DXA coloană lombară și șold, radiografie coloană anteroposterior și profil256 lei
(Serviciu anual per asigurat)
55.Sindromul Down – monitorizareConsultație de specialitate clinică în specialitatea medicului care monitorizează asiguratul,  hemoleucogramă completă, sideremie, feritină, glicemie, colesterol total, trigliceride serice, GOT, GPT, creatinină serică, Ca seric total, Na seric, K seric, proteina C reactivă, TSH, anticorpi anti-gliadina/anti-transglutaminaza tisulara, Examen complet de urină, EKG, Ecocardiografie + Doppler color, Audiogramă409 lei
(Serviciu anual per asigurat)
56.Distrofie musculară Duchenne/Becker – monitorizareConsultație de specialitate clinică în specialitatea medicului care monitorizează asiguratul,  hemoleucogramă completă, sideremie, feritină, glicemie, proteine serice totale, colesterol total, trigliceride serice, GOT, GPT, creatinină serică, Na seric, K seric, Ca seric total, 25-OH vitamina D, VSH, proteina C reactivă, CK, TSH, examen complet de urină, EKG, ecocardiografie+ Doppler color, evaluare respiratorie functională, evaluare status nutrițional291 lei
(Serviciu anual per asigurat)
57.Sindrom DiGeorge – monitorizareConsultație de specialitate clinică în specialitatea medicului care monitorizează asiguratul,  Hemoleucogramă completă, Calciu seric total, parathormon seric, TSH, FT4, EKG, ecocardiografie + Doppler color, ecografie renală, audiogramă, radiografie coloană vertebrală381 lei
(Serviciu anual per asigurat)
58.Sindromul Williams – monitorizareConsultație de specialitate clinică în specialitatea medicului care monitorizează asiguratul,  Hemoleucogramă completă, sideremie, glicemie, colesterol total, trigliceride serice, GOT, GPT, creatinină serică, Na seric, K seric, Ca seric total și Ca urinar, 25-OH vitamina D, VSH, proteina C reactivă, TSH, examen complet de urină, EKG, ecocardiografie + Doppler color, ecografie renală350 lei
(Serviciu anual per asigurat)
59.HiperchilomicoanemieConsultatie de specialitate în specialitatea: pediatrie/diabet si boli metabolice223 lei
Analize de laborator: Hemograma, glicemie, TGO, TGP, bilirubina directa, bilirubina totala
proteine serice totale, albumina, GGT, fosfataza alcalina, LDH, TQ si INR, APTT
fibinogen, TSH, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, trigliceride
60.Sindrom Smith Lemil OpitzConsultatie de specialitate în specialitatea: pediatrie/diabet si boli metabolice112 lei
Analize de laborator: Hemograma, glicemie, TGO, TGP, colesterol total, colesterol HDL
colesterol LDL, Lipaza, trigliceride
61. Boala depozitarii glicogenuluiConsultatie de specialitate în specialitatea:324 lei
pediatrie/diabet si boli metabolice
Analize de laborator: Hemograma, glicemie
TGO, TGP, bilirubina directa, bilirubina totala
proteine serice totale, albumina, GGT, fosfataza alcalina, LDH, TQ si INR, APTT
fibinogen, colesterol total, colesterol HDL
colesterol LDL, acid uric, uree, creatinina
microalbuminuria, CK, Na, K 
Investigatii imagistice: Ecografie abdomen, Ecografie cord
62.Evaluarea preoperatorie a pacienților programați pentru intervenții chirurgicale elective majore******)Hemoleucograma completă, feritina serică, proteina C319 lei
reactivă, glicemie, creatinina serică, uree, timp Quick (inclusiv INR), APTT, proteine totale, albumina serică, TGO, TGP, determinare grup sanguin și Rh
Consultație cardiologie EKG
Ecografie cardiacă
Consultație medic Anestezie şi
terapie intensivă
63.Evaluarea preoperatorie a pacienților programați pentru intervenții chirurgicale elective majore cu administrare de fier intravenos 500 mg******)Hemoleucograma completă, feritina serică, proteina C reactivă, glicemie, creatinina serică, uree, timp Quick (inclusiv INR), APTT, proteine totale, albumina serică, TGO, TGP, determinare grup sanguin și Rh789 lei
Consultație cardiologie EKG
Ecografie cardiacă
Consultație medic Anestezie şi terapie intensivă
Fier injectabil intravenos 500 mg
64.Evaluarea preoperatorie a pacienților programați pentru intervenții chirurgicale elective majore cu administrare de fier intravenos 500 mg******)Hemoleucograma completă, feritina serică, proteina C reactivă, glicemie, creatinina serică, uree, timp Quick (inclusiv INR), APTT, proteine totale, albumina serică, TGO, TGP, determinare grup sanguin și Rh1,258 lei
Consultație cardiologie EKG
Ecografie cardiacă
Consultație medic Anestezie şi terapie intensivă
Fier injectabil intravenos 1000 mg
65.Monitorizarea nou-născutului prematurConsultație de specialitate în specialitatea: Pediatrie/oftamologie/neurologie/ dermatologie425 lei
Analize de laborator: Hemograma, CRP, proteine totale, bilirubina directa, bilirubina totala, sideremie, IgM, IgG, uree, creatinina
Investigatii imagistice: Ecografie abdominala, Ecografie cord, Ecografie sold, ETF
66.Gastroenterite alimentare si alergice la copiiConsultatii de specialitate în specialitatea: pediatrie/gastroenterologie/alergologie519 lei
Analize de laborator: Hemograma, Frotiu sangvin, CRP, VSH, Proteine, Albumina serica, Colesterol, HDL colesterol, LDL colesterol, Trigliceride, Sideremie, Feritina
IgE, TGO, TGP, Uree, Creatinina, APTT
INR si  timp Quick, Fibrinogen, Amilaza
Glicemie, Sodiu seric, Potasiu seric, Calciu ionic, Calciu total, Bicarbonat seric, Test pt hemoragii oculte, Antigen Helicobacter Pylori
Investigatii imagistice: Ecografie abdomen
67.Evaluarea cardiologica a  bolnavului  oncologic, inainte  de initierea tratamentul chimio si /sau radioterapicConsultație de specialitate în specialitatea  cardiologie328 lei
EKG- 12 derivatii, Ecocardiografie Doppler color, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, trigliceride, glicemie, TGO, TGP, creatinina cu RFGe, uree, Ionograma serica completa, acid uric, Hemoleucograma, feritina, coeficiet de saturatie al  transferinei, sideremie, FT4, TSH
68.Evaluarea cardiologica a bolnavului  oncologic, in timpul chimio/radioterapieiConsultație de specialitate în specialitatea  cardiologie550 lei
EKG 12 derivatii, Ecografie Doppler vasculara periferica (artere sau vene), Ecocardiografie Doppler color, inclusiv GLS (deformare longitudinala globala), Holter EKG /24 sau 72 ore sau TA/24 ore
Creatinina cu RFGe, uree, proteine serice totale, electroforeza proteinelor serice, TGO, TGP, D-Dimeri,  NT-proBNP, ionograma serica, Hemoleucograma completa,  sideremie, feritina, coeficient de legare al transferinei
69.Tratamentul cariei simple la copii cu nevoi speciale sau adulți cu dizabilitățiConsultație anestezie și terapie intensivă 693 lei
Sedare procedurală
Tratamentul cariei simple
70.Obturația dintelui după tratamentul afecțiunilor pulpare sau al gangrenei la copii cu nevoi speciale sau adulți cu dizabilitățiConsultație anestezie și terapie intensivă 738 lei
Sedare procedurală
Obturația dintelui după tratamentul afecțiunilor pulpare sau al gangrenei
71.Tratamentul de urgență al traumatismelor dento-alveolare la copii cu nevoi speciale sau adulți cu dizabilitățiConsultație anestezie și terapie intensivă 728 lei
Sedare procedurală
Tratamentul de urgență al traumatismelor dento-alveolare
72.Tratamentul afecțiunilor pulpare la copii cu nevoi speciale sau adulți cu dizabilitățiConsultație anestezie și terapie intensivă 793 lei
Sedare procedurală
Tratamentul afecțiunilor pulpare
73.Tratamentul gangrenei pulpare la copii cu nevoi speciale sau adulți cu dizabilitățiConsultație anestezie și terapie intensivă 833 lei
Sedare procedurală
Tratamentul gangrenei pulpare
74.Tratamentul paradontitelor apicale prin incizie la copii cu nevoi speciale sau adulți cu dizabilitățiConsultație anestezie și terapie intensivă 723 lei
Sedare procedurală
Tratamentul paradontitelor apicale prin incizie
75.Tratamentul afecțiunilor paradonțiului la copii cu nevoi speciale sau adulți cu dizabilitățiConsultație anestezie și terapie intensivă 670 lei
Sedare procedurală
Tratamentul afecțiunilor paradonțiului
76.Tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale la copii cu nevoi speciale sau adulți cu dizabilitățiConsultație anestezie și terapie intensivă 621 lei
Sedare procedurală
Tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale
77.Extracția dinților temporari la copii cu nevoi speciale Consultație anestezie și terapie intensivă 621 lei
Sedare procedurală
Extracția dinților temporari
78.Extracția dinților permanenți la copii cu nevoi speciale sau adulți cu dizabilitățiConsultație anestezie și terapie intensivă 698 lei
Sedare procedurală
Extracția dinților permanenți
79.Chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei la copii cu nevoi speciale sau adulți cu dizabilitățiConsultație anestezie și terapie intensivă 653 lei
Sedare procedurală
Chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei
80.Decapușonarea la copii cu nevoi speciale sau adulți cu dizabilitățiConsultație anestezie și terapie intensivă 631 lei
Sedare procedurală
Decapușonare
81.Reducerea luxației articulației temporo-mandibulare la copii cu nevoi speciale sau adulți cu dizabilitățiConsultație anestezie și terapie intensivă 630 lei
Sedare procedurală
Reducerea luxației articulației temporo-mandibulare
82.Fluorizare la copii cu nevoi speciale Consultație anestezie și terapie intensivă 637 lei
Sedare procedurală
Fluorizare
    
****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu administrare parenterală sub supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Fiecare unitate sanitară afişează numai serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate 
    
    
Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se contactează şi în ambulatoriul de specialitate clinic şi se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii, şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical
    
Nr. crt.Denumire serviciu medicalServicii obligatoriiTarif/serviciu
–          lei  – 
1.Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)*1)Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie733
Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment)
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C) 
Secreție vaginală
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23 + 6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată  (S24 – S28 + 6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33 + 6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37 + 6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii
2. Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deține documente medicale ce atestă existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)*1)Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 450
Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment)
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (hepatită B şi C) 
Secreție vaginală
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23 + 6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată  (S24 – S28 + 6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33 + 6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37 + 6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii
3.Screening prenatalConsultație de specialitate obstetrică-ginecologie (interpretare integrative a rezultatelor) 639
(S11 – S19 + 6 zile) *2)
 Dublu test / triplu test
 Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11 – S19 + 6 zile)
4.Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional)*3)Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 163
Hemoleucogramă completă
Creatinina serică
Acid uric seric
TGP
TGO
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Dozare proteine urinare
Proteine totale serice
Ecografie obstetricală și ginecologică
5.Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemeză gravidică ușoară)*3)Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 165
Hemoleucogramă completă
Sodiu seric
Potasiu seric
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Ecografie obstetricală și ginecologică
6.Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III) *3)Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie 164
Cardiotocografie
Ecografie obstetricală și ginecologică
7.Depistarea precoce a cancerului de sân *4)Consultatie chirurgie generală/obstetrica-ginecologie238
Efectuare mamografie digitală*10)
Comunicare rezultat
8a.Depistarea precoce a cancerului de sân cu suspiciune identificată mamografic *5a)Consultație chirurgie generală/obstetrica-ginecologie342
Efectuare mamografie digitală*10)
Senologie imagistică*10)
Comunicare rezultat 
8b.Depistarea precoce a cancerului de sân cu suspiciune identificată mamografic *5b)Consult chirurgie generală / obstetrică-ginecologie702
Mamografie digitală *10)
Mamografie cu tomosinteză unilateral
Senologie imagistică*10) 
Comunicare rezultat
9.Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin*6)Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie198
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal 
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate
9a.Depistarea precoce a cancerului de sân  cu suspiciune de  leziuni infraclinice ale sânului identificate mamografic și ecografic  *6a)Puncție biopsie mamară ghidată ecografic, cu marcaj aplicat*10a)953
Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri) *10a)
Teste imuno-histochimice *10a)
Comunicare rezultat
 
9bDepistarea precoce a cancerului de sân  cu suspiciune de  leziuni infraclinice (microcalcificări) ale sânului identificate mamografic și / sau ecografic  *6b)Puncție biopsie mamară cu vacuum ghidată mamografic (stereotactic) sau ecografic, cu marcaj aplicat*10a)3,080
Examen histopatologic *10a)
Examen imunohistochimic *10a)
Comunicare rezultat
 
10.Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin cu examen citologic*7)Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie244
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal
Examen citologic
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate 
11.Diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin cu biopsie*8)Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie251
Biopsie
Examen histopatologic
12.Tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin*9) Consultație  obstetrică-ginecologie; colposcopie; anestezie locală; prelevare ţesut ERAD (bisturiu rece) examen histopatologic (1-3 blocuri)453

INTERNAREA

Pacienții sunt internați în secțiile noastre în urma unei programări sau prin intermediul cabinetelor de specialitate din ambulatoriul spitalului. Se recomandă ca pacienții să se adreseze medicilor noștri specialiști pentru consultații în urma cărora vor primi toate informațiile și recomandările necesare privind internarea.
Internările se efectuează în regim de spitalizare de zi atât în regim de asigurat cât și în regim de plată.

La internare pacientul se prezintă la biroul de internări cu următoarele documente:
• Actul de identitate;
• Biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist;
• Dovada de asigurat CNAS (În cazul serviciilor compensate prin contract CNAS).
• Cardul de sănătate.

EXTERNAREA

La externare pacienții vor primi scrisoare medicală/bilet de ieșire și decontul serviciilor medicale.

CONDITII DE ACCES

 • Accesul vizitatorilor în spital este permis numai în timpul programului de vizită, durata vizitei fiind de maxim 20 de minute;
 • Accesul se permite numai în grup de maxim 2 persoane pentru un pacient;
 • Vizitatorii vor putea intra în secție doar cu pelerine și cu papuci igienici de protecție pe care îi primesc de la recepție;
 • La intrarea în spital vizitatorii vor fi înscriși obligatoriu în registrul de evidență în baza documentului de identitate și vor primi un ecuson care să ateste calitatea de vizitator. Ecusonul se va purta la vedere;
 • Nu este permis accesul în secție al vizitatorilor care prezintă boli infecto-contagioase;
 • Vizitatorii nu au voie să se așeze pe paturile pacienților;
 • Vizitatorii nu au voie să afecteze curățeniasă deranjeze ceilalți pacienți;
 • În cadrul spitalului, vizitatorii au obligația să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, exclusiv în locurile amenajate în acest sens;
 • Vizitatorii se vor spăla pe mâini la intrarea și ieșirea din salon;
 • Vizitatorii nu au voie să aducă pacienților alimente interzise de către medicul curant, băuturi alcoolice, țigări;
 • Vizitatorii nu au voie să intervină în îngrijirile medicale ale pacienților;
 • Vizitatorii nu au acces la documentele medicale ale pacienților, toate informațiile despre pacienți vor fi solicitate direct medicului curant;
 • În cadrul spitalului este interzisă producerea de zgomote prin strigăte, larmă cât și prin utilizarea de aparate radio, CD-playere etc.;
 • În cadrul spitalului este strict interzis accesul cu echipament video și audio și de asemenea este strict interzisă înregistrarea audio și video, fără acordul prealabil scris al conducerii spitalului;
 • Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private – conform Lege nr. 15 din 29/01/2016.

DREPTURILE PACIENTULUI

Legea drepturilor pacientului  

Lege nr. 46 din 21 ianuarie 2003

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29 ianuarie 2003

 CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – În sensul prezentei legi:

 1. a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;
 2. b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale;
 3. c) prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical;
 4. d) prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
 5. e) prin îngrijiri terminale se înţelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.

Art. 2. – Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.

Art. 3. – Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

 CAPITOLUL II

Dreptul pacientului la informaţia medicală

Art. 4. – Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

Art. 5. – (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

Art. 6. – Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

Art. 7. – Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.

Art. 8. – Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

Art. 9. – Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

Art. 10. – Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.

Art. 11. – Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.

Art. 12. – Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

 CAPITOLUL III

Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

Art. 13. – Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Art. 14. – Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.

Art. 15. – În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

Art. 16. – În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.

Art. 17. – (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.

Art. 18. – Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Art. 19. – Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.

Art. 20. – Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

 CAPITOLUL IV

Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

Art. 21. – Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

Art. 22. – Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

Art. 23. – În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

Art. 24. – Pacientul are acces la datele medicale personale.

Art. 25. – (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

(2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

 CAPITOLUL V

Drepturile pacientului în domeniul reproducerii

Art. 26. – Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.

Art. 27. – Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.

Art. 28. – (1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului prevăzut la art. 26.

(2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.

(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.

 CAPITOLUL VI

Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

Art. 29. – (1) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

(2) Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului.

Art. 30. – (1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.

Art. 31. – Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

Art. 32. – Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

Art. 33. – Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

Art. 34. – (1) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.

(2) Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.

Art. 35. – (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

(2) Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

Art. 36. – Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

 CAPITOLUL VII

Sancţiuni

Art. 37. – Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor legale.

 CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 38. – (1) Autorităţile sanitare dau publicităţii, anual, rapoarte asupra respectării drepturilor pacientului, în care se compară situaţiile din diferite regiuni ale ţării, precum şi situaţia existentă cu una optimă.

(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii.

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Familiei elaborează normele de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 39. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 40. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 78, 108 şi 124 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

Bucureşti, 21 ianuarie 2003.

Nr. 46.